ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԿԱՐԵՆ ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆ
ԿԱՐԵՆ ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆ
Տնօրեն

‹‹Սևան›› ազգային պարկ›› ՊՈԱԿ


Հասցե` Գեղարքունիքի մարզ, ք. Սևան, Կարմիր Բանակի 56 

Հեռ.  (0261) 2-40-44

էլ.հասցե`  sevansnco@env.am, sevanap@inbox.ru
Web-կայք՝ http://www.sevan-park.am
 

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՈՐԾՈՂ ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿ