ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԼԻԼԻԹ ԳԱԼՍՏՅԱՆ
ԼԻԼԻԹ ԳԱԼՍՏՅԱՆ
տնօրենի ժ/պ`

‹‹Հայաստանի բնության պետական թանգարան›› ՊՈԱԿ

 

Հասցե` ք.Երևան, Տիգրան Մեծի 34
( +374 11) 54-25-16
 bnuttang@mail.ru
URL:  www.smn.am
 

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՈՐԾՈՂ ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿ