ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԼԵՎՈՆ ԱԶԻԶՅԱՆ
ԼԵՎՈՆ ԱԶԻԶՅԱՆ
Տնօրենի ժ/պ

‹‹Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն ›› ՊՈԱԿ

Հասցե. ՀՀ, ք. Երևան, Չարենցի 46
Հեռախոս՝  (+374 10) 55-55-02
էլ.հասցե`   hmc@env.am

Web-կայք՝ www.armmonitoring.am
 

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՈՐԾՈՂ ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿ