ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԽԱՉԻԿ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
ԽԱՉԻԿ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
Տնօրենի ժ/պ ՝

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ

 

Հասցե` ք.Երևան Բուզանդի 1/3 
( 011) 22-02-18

 mnpexpertise@bk.ru


ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՈՐԾՈՂ ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿ