ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԹՈՒՐ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
ԱՐԹՈՒՐ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
Կոմիտեի նախագահի պարտականությունները կատարող`

Հասցե. ՀՀ, ք. Երևան,  Ա. Արմենակյան 129 
հեռ.  (+374 10)  65 17 38
պաշտոնական էլ հասցե. info@forestcommitee.am
URL:  www.forestcommittee.am
 

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՈՐԾՈՂ ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿ

Շրջակա միջավայրի նախարարության անտառային կոմիտե


նախագահի  տեղակալի պաշտոնակատար` Արուսյակ Սիրադեղյան

հեռ.  (+374 10)  65 02 70
պաշտոնական էլ հասցե. a.siradeghyan@forestcommitee.am
 

 

գլխավոր քարտուղարի պաշտոնակատար՝ Էդուարդ Սեինյան
հեռ.  (+374 10)  65 09 35
պաշտոնական էլ հասցե. e.seinyan@forestcommittee.am

 

 

գլխավոր քարտուղարի տեղակալի պաշտոնակատար՝ Կարինե Գրիգորյան
հեռ.  (+374 10)  65 32 62
պաշտոնական էլ հասցե. k.grigoryan@forestcommitee.am

 


ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ

 

ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Անտառների և անտառային հողերի կառավարման վարչություն
Ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման վարչություն
Իրավաբանական վարչություն

 

ԲԱԺԻՆՆԵՐ
Անտառների հաշվառման և կադաստրի վարման բաժին
Անձնակազմի կառավարման բաժին
Գնումների բաժին
Արտաքին կապերի բաժին
Տնտեսական բաժին
Ընդհանուր բաժին