ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐՏԱԿ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ
ԱՐՏԱԿ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ
տնօրենի ժ/պ`

‹‹Խոսրովի անտառ›› պետական արգելոց›› ՊՈԱԿ


Հասցե`  Արարատի մարզ, ք.Վեդի, Կասյան 79
(0234) 2-13-52, (0234) 2-20-30
officekhosrov@mail.ru,  khosrovreservesnco@env.am 
URL: khosrovreserve.am

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՈՐԾՈՂ ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿ