ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐՄԱՆ ՄԿՐՏՉՅԱՆ
ԱՐՄԱՆ ՄԿՐՏՉՅԱՆ
Տնօրեն

‹‹Զանգեզուր›› կենսոլորտային համալիր›› ՊՈԱԿ

Տնօրեն  Արման Մկրտչյան

Հասցե. Սյունիքի մարզ, ք. Կապան, Մ,Ստեփանյան 42/27
Հեռ.` (+374 60) 750-057,  (+374 285) 2 00 64
էլ.հասցե`  zangezursnco@env.am, zangezurkh@gmail.comarman.mkrtchyan@env.am
Web-կայք՝  www.zangezurkh.am

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՈՐԾՈՂ ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿ


‹‹Շիկահող›› մասնաճյուղ

տնօրեն`  Անդրանիկ Աբելյան
   

‹‹Զանգեզուր›› մասնաճյուղ

տնօրեն`  Գեորգի Զիլֆիգարյան
   

‹‹Արևիք›› մասնաճյուղ

տնօրեն`  Արթուր Սամվելյան