ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐՄԱՆ ԱԲԵԼՅԱՆ
ԱՐՄԱՆ ԱԲԵԼՅԱՆ
տնօրեն ժ/պ`

‹‹Սևան›› ազգային պարկ›› ՊՈԱԿ


տնօրեն ժ/պ` Արման Աբելյան
Հասցե` Գեղարքունիքի մարզ,ք.Սևան, Նաիրյան 178
Հեռ.  (0610) 2-40-86, 0261-2-40-44
Էլ հասցե.  sevanap@inbox.ru
URL: http://www.sevanpark.am
 

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՈՐԾՈՂ ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿ