ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐՄԱՆ ԱԲԵԼՅԱՆ
ԱՐՄԱՆ ԱԲԵԼՅԱՆ
Տնօրենի ժ/պ

‹‹Սևան›› ազգային պարկ›› ՊՈԱԿ


Հասցե` Գեղարքունիքի մարզ,ք.Սևան, Նաիրյան 178

Հեռ.  (0610) 2-40-86, 0261-2-40-44

էլ.հասցե`  sevanap@inbox.ru
Web-կայք՝ http://www.sevanpark.am
 

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՈՐԾՈՂ ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿ