ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԱ ԽԼՈՅԱՆ
ԱՐԱ ԽԼՈՅԱՆ
տնօրենի ժ/պ

‹‹Դիլիջան›› ազգային պարկ›› ՊՈԱԿ

Հասցե` Տավուշի մարզ,ք.Դիլիջան,Թբիլիսյան 2

Հեռ: ( 0268)-2-70-32
Էլ-հասցե.  dilijannp@mail.ru
 

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՈՐԾՈՂ ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿ