ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Գերատեսչական ակտեր

2024 թվական

 

Հրաման N219-Ն 18.06․2024թ. Ջրային ռեսուրսների նիտրատներով խոցելի տարածքների հայտնաբերման չափորոշիչներ հաստատելու և գյուղատնտեսական գործունեության հետևանքով ջրային ռեսուրսների՝ նիտրատներով աղտոտման նվազմանն ու կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումներ հաստատելու մասին

Հրաման N210-Լ 13.06.2024թ. Շրջակա միջավայրի նախարարի 2024 թվականի մարտի 26-ի N-93-Լ  հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին

Հրաման N198-Ն 05.06.2024թ. Արարատյան դաշտի՝ Արարատի և Արմավիրի մարզերի՝ նոր հորատանցքերի միջոցով, իսկ ձկնաբուծական նպատակներով նաև գործող հորատանցքերի միջոցով նոր ջրօգտագործման թույլտվությունների տրամադրումն արգելվող համայնքները սահմանելու մասին

Հրաման N184-Լ 30.05.2024թ. Շրջակա միջավայրի նախարարի մի շարք հրամաններում փոփոխություններ կատարելու մասին

Համատեղ հրաման N156-Ն 03.05.2024թ.  Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2022 թվականի նոյեմբերի 24-ի N 6-ն և Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարի 2022 թվականի նոյեմբերի 17-ի N 409-ն համատեղ հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին

Հրաման N146-Լ 29.04.2024թ. Շրջակա միջավայրի նախարարի 2021 թվականի փետրվարի 26-ի N61-Լ հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին

Հրաման N134-Լ 23.04.2024թ. Շրջակա միջավայրի նախարարի 2021 թվականի փետրվարի 26-ի N61-Լ հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին

Հրաման N133-Լ 22.04.2024թ. Շրջակա միջավայրի նախարարի նորմատիվ  իրավական ակտերի  հաշվառման և պահպանման կարգը սահմանելու բնապահպանության նախարարի 08.08.2018թ. N 242-Լ հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

Հրաման N131-Ն 22.04.2024թ. Բնապահպանական, գիտահետազոտական, կրթական, առողջապահական և վերարտադրության կազմակերպման նպատակներով կենդանական աշխարհի օբյեկտների օգտագործման պայմանագրի և հայտի օրինակելի ձևերի հաստատման մասին

Հրաման N129-Ն 19.04.2024թ. Վայրի կենդանիների, այդ թվում` Հայաստանի Հանրապետության կենդանիների Կարմիր գրքում գրանցված կենդանիների, դրանց արգասիքների և մասերի առք ու վաճառքի իրականացման վայրերին ներկայացվող պահանջները և պայմանները սահմանելու մասին

Հրաման N113-Ն 03.04.2024թ. Վայրի կենդանիների՝ ազատ պայմաններում վերաբնակեցման թույլտվության տրամադրման կարգի սահմանման մասին

Հրաման N110-Ն 02.04.2024թ. Ինվազիվ` օտարածին կենդանական տեսակների ցանկը հաստատելու մասին

Հրաման N97-Ն 29.03.2024թ. Հայաստանի Հանրապետության Շրջակա միջավայրի նախարարի 2023 թվականի օգոստոսի 4-ի N 267-ն հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին

Հրաման N96-Ն 28․03․2024թ․ Գյուղատնտեսական և արդյունագործական նպատակներով կենդանական աշխարհի օբյեկտների օգտագործման պայմանագրի և հայտի օրինակելի ձևերը հաստատելու մասին

Հրաման N94-Լ 27.03.2024թ. Շրջակա միջավայրի նախարարության կողմից շահագործվող սոցիալական ցանցերի մասին 

Հրաման N93-Լ 26.03.2024թ. Շրջակա միջավայրի նախարարության հիմնական մասնագիտական և աջակցող մասնագիտական կառուցվածքային ստորաբաժանումների, էկոպարեկային ծառայության, համակարգի պետական ոչ առեվտրային կազմակերպությունների, փակ բաժնետիրական ընկերության եվ պետական հիմնարկի գործունեության համակարգումը սահմանելու և շրջակա միջավայրի նախարարի 2023 թվականի ապրիլի 14-ի N 135-Լ հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

Հրաման N92-Լ 26.03.2024թ. Շրջակա միջավայրի նախարարի 2022 թվականի օգոստոսի 8-ի 275-L հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

Հրաման N87-Ն 22.03․2024թ. Պետական անտառներում, անտառային հողերում և բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում պահպանության և անտառային ու բնության հատուկ պահպանվող տարածքների օրենսդրության խախտումների վերաբերյալ արձանագրության ձևը և տրամադրելու կարգը հաստատելու մասին

Հրաման N74-Ն 11.03․2024թ. Անտառավերականգնման և անտառապատման իրականացման կարգը սահմանելու մասին

Հրաման N66-Լ 04.03․2024թ. Շրջակա միջավայրի նախարարության «Զվարթնոց»  ավիաօդերևութաբանական կենտրոն փակ բաժնետիրական ընկերության 2023 ֆինանսական տարվա ֆինանսատնտեսական գործունեությունն ստուգելու նպատակով արտաքին ֆինանսական աուդիտ իրականացնող անձին հաստատելոու մասին

Հրաման N64-Լ 04.03․2024թ. Շրջակա միջավայրի նախարարության Հայանտառ պետական ոչ առեվտրային կազմակերպության «Վայոց ձորի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղի անտառաշինական նախագիծը (անտառակառավարման պլանը) հաստատելու մասին

Հրաման N58-Լ 01.03․2024թ. «Հայանտառ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կանոնադրությունը հաստատելու մասին

Հրաման N42-Լ 07.02․2024թ. Շրջակա միջավայրի նախարարի 2022 թվականի սեպտեմբերի 22-ի №326-Լ հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին

Հրաման N38-Լ 05.02․2024թ. Շրջակա միջավայրի նախարարի 2024 թվականի աշխատանքային ծրագրի և կատարողականի գնահատման ակտը հաստատելու մասին

Հրաման N35-Լ 31.01․2024թ. Շրջակա միջավայրի նախարարի 2023 ապրիլի 14-ի N 135-Լ հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

Հրաման N31-Ն 24.01․2024թ. 2024 թվականի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության ջրածածկ տարածքներում սոցիալական նպատակներով որսի (սիրողական ձկնորսություն) կենդանիների ցանկը, դրանց օգտագործման թույլատրելի չափաքանակները և որսի ժամկետները սահմանելու մասին

Հրաման N14-Լ 11.01․2024թ. Շրջակա միջավայրի նախարարի 2018 թվականի հունիսի 22-ի N 172-Լ հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և էկոպարեկային ծառայության կանոնադրությունը հաստատելու մասին և շրջակա միջավայրի նախարարի 2023 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N488-Լ հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

Հրաման N13-Լ 10.01․2024թ. «Ծառայողական օգտագործման համար» նշումով տեղեկության պահպանության և գործավարության իրականացման կարգը սահմանելու մասին

Հրաման N12-Լ 10.01․2024թ. Շրջակա միջավայրի նախարարության արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության ոլորտներին առնչվող 2024 թվականի հիմնական միջոցառումների պլանը հաստատելու մասին

2023 թվական

 

Հրաման N496-Լ 29.12․2023թ. Մակերևութային ջրերի օգտագործված պաշարների և ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի արդյունահանված պաշարների հաշվառման նպատակով տվյալների առցանց փոխանցմամբ ջրահաշվիչ (ջրաչափիչ) սարքերի և փականների կնքման, ապակնքման ակտերի օրինակելի ձեվերը հաստատելու և շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 թվականի հուլիսի 9-ի N222-Լ հրամանը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

Հրաման N488-Լ 28.12․2023թ. Շրջակա միջավայրի նախարարի 2018 թվականի հունիսի 22-ի N 172-Լ հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և էկոպարեկային ծառայության կանոնադրությունը հաստատելու մասին

Հրաման N423-Լ  20.11.2023թ. Շրջակա միջավայրի նախարարի 2022 թվականի սեպտեմբերի 7-ի N 304-Լ հրամանում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին

Հրաման N412-Լ  13.11.2023թ. Շրջակա միջավայրի նախարարության անտառային կոմիտե «Հայանտառ»  պետական ոչ առևտրային կազմակերպության «Գյումրիի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղի անտառաշինական նախագիծը (անտառակառավարման պլանը)  հաստատելու մասին

Հրաման N393-Լ  06.11.2023թ. Շրջակա միջավայրի նախարարության կողմից ծառայողական վկայականի, ծառայողական անցագրի տրամադրման, հաշվառման կարգը և դրանց նկարագիրը հաստատելու մասին

Հրաման N376-Ն  24.10.2023թ. Կենդանական աշխարհն ուսումնասիրող սուբյեկտների կողմից կենդանական աշխարհի ուսումնասիրության արդյունքների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման կարգը սահմանելումասին

Համատեղ հրաման N368-Ն 18.10.2023թ. Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարի 2022 թվականի դեկտեմբերի 1-ի N 419-Ն և Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի 2022 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 23-Ն համատեղ հրամանում լրացում կատարելու մասին

Հրաման N375-Ն  23.10.2023թ.  Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2009 թվականի հունվարի 15-ի N 9-Ն հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին

Հրաման N351-Լ  10.10.2023թ.   Կրկեսում օգտագործման համար արգելված վայրի կենդանիների ցանկը հաստատելու մասին

Հրաման N350-Լ  09.10.2023թ.  Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարի 2012 թվականի սեպտեմբերի 5-ի N 142-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

Հրաման N349-Լ  09.10.2023թ.  Անտառների վնասատուների և հիվանդությունների վնասակարության կանխարգելման կազմակերպման մասին

Հրաման N341- Լ  27.09.2023թ.  Շրջակա միջավայրի նախարարի 2022 թվականի ապրիլի 28-ի N 125-Լ հրամանում լրացում կատարելու մասին

Հրաման N336- Լ  22.09.2023թ.  Շրջակա միջավայրի նախարարի 2022 թվականի օգոստոսի 8-ի N 275-Լ հրամանում լրացում կատարելու մասին

Հրաման N310-Ն  04.09.2023թ.  Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական հարկից մասհանվող գումարների հաշվին իրականացվող բնապահպանական ծրագրերի մշակման կարգը սահմանելու մասին

Հրաման N302-Լ  30.08.2023թ.  Շրջակա Միջավայրի նախարարի 2023 թվականի ապրիլի 14-ի N 135-Լ հրամանում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին

Հրաման N284-Ն  16.08.2023թ.  2023-2024 թվականների որսի կենդանիների ցանկը, դրանց օգտագործման թույլատրելի չափաքանակները և որսի ժամկետները սահմանելու մասին

Հրաման N278-Լ  10.08.2023թ.   Շրջակա միջավայրի նախարարության անտառային կոմիտեի Հայանտառ պետական ոչ առևտրային կազմակերպության «Իջևանի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղի, «Նոյեմբերյանի  անտառտնտեսություն» մասնաճյուղի, «Ստեփանավանի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղի, «Տաշիրի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղի, «Վանաձորի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղի և «Ջիլիզայի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղի անտառաշինական նախագծերը (անտառակառավարման պլանները) հաստատելու մասին

Հրաման N267-Ն 04.08.2023թ.   Անտառահատման տոմսի և անտառային տոմսի օրինակելի ձևերը և դրանց տրամադրման կարգը հաստատելու մասին

Հրաման N255-Ն 27.07.2023թ.   Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 2018 թվականի մարտի 17-ի N178-Ն և Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2018 թվականի մարտի 19-ի N66-Ն համատեղ հրամանի մեջ լրացումներ կատարելու մասին

Հրաման N207-Ն 19.06.2023թ.   ԿԵՆԴԱՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ԵՎ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հրաման N203-Լ 14.06.2023թ.   «Շրջակա միջավայրի նախարարի 2023 թվականի ապրիլի 14-ի N 135-Լ հրամանում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» շրջակա միջավայրի նախարարի հրաման

Հրաման N199-Լ 13.06.2023թ.   «Շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 թվականի օգոստոսի 12-ի N 273-Լ հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» շրջակա միջավայրի նախարարի հրաման

Հրաման N179-Լ 23.05.2023թ.   «Շրջակա միջավայրի նախարարի 2022 թվականի օգոստոսի 8-ի N 275-Լ հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» շրջակա միջավայրի նախարարի հրաման

Հրաման N152-Լ 03.05.2023թ.   «Շրջակա միջավայրի նախարարության հարյուր տոկոս` պետությանը սեփականության իրավունքով պատկանող բաժնեմաս ունեցող փակ բաժնետիրական ընկերության գործադիր մարմինի ընտրության (նշանակման) մրցույթի անցկացման ընթացակարգը և մրցութային հանձնաժողովի ձևավորման կարգը ու կազմը սահմանելու մասին» շրջակա միջավայրի նախարարի հրաման

Հրաման N133-Ն 12.04.2023թ.   «Անազատ և կիսաազատ պայմաններում պահման թույլտվություն չպահանջող վայրի կենդանիների ցանկը հաստատելու մասին» շրջակա միջավայրի նախարարի հրամանի նախագծի վերաբերյալ

Հրաման N130-Լ 10.04.2023թ.   Անազատ և կիսաազատ պայմաններում պահվող վայրի կենդանիների, այդ թվում՝  Հայաստանի Հանրապետության կենդանիների Կարմիր գրքում գրանցված կենդանիներ պահելու թույլտվության համար մասնագիտական եզրակացություն տրամադրող հանձնաժողով ստեղծելու, նրա անհատական կազմն ու աշխատակարգը հաստատելու մասին

Հրաման N64-Լ 27.02.2023թ.   Շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 թվականի մարտի 24-Ի N 107-Լ հրամանում լրացում կատարելու մասին

Հրաման N48-Լ 14.02.2023թ.   Շրջակա միջավայրի նախարարի 2022 թվականի հունիսի 27-ի N 209-Լ հրամանում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին

Հրաման N40-Լ 07.02.2023թ.   Շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 թվականի օգոստոսի 12-ի N 273-Լ հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին

Հրաման N23-Ն 27.01.2023թ.   2023 թվականի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության ջրածածկ տարածքներում սոցիալական նպատակներով որսի (սիրողական ձկնորսություն) կենդանիների ցանկը, դրանց   օգտագործման թույլատրելի չափաքանակները և որսի ժամկետները սահմանելու մասին

Հրաման N21-Լ 26.01.2023թ.   Շրջակա միջավայրի նախարարի 2021 թվականի սեպտեմբերի 9-ի N 343-Լ հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին

Հրաման N17-Լ 25.01.2023թ.   Շրջակա միջավայրի նախարարի 2023 թվականի հունվարի 5-ի N 1-L հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին

Հրաման N14-Լ 23.01.2023թ.   Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի և հիդրոֆտորածխածինների առաքման թույլտվության էլեկտրոնային եղանակով տրամադրման կարգը սահմանելու մասին

Հրաման N1-Լ 05.01.2023թ.   Շրջակա միջավայրի նախարարության 2023 թվականի աշխատանքային ծրագրի և կատարողականի գնահատման ակտը հաստատելու մասին

2022 թվական

 

Հրաման N469-Լ 30.12.2022թ.   Շրջակա միջավայրի նախարարի 2018 թվականի հունիսի 22-ի №172-Լ հրամանում լրացում կատարելու մասին

Հրաման N450-Լ 22.12.2022թ.   Շրջակա միջավայրի նախարարության արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության եվ քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտներին առնչվող 2023 թվականի հիմնական միջոցառումների պլանը հաստատելու մասին

Հրաման N424-Լ 05.12.2022թ.   Արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2020 թվականի մարտի 12-ի N 348-Լ և շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 թվականի մարտի 23-ի N 104-Լ համատեղ հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

Հրաման N422-Ա 01.12.2022թ.   Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի  2017 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 458-Ա հրամանում  փոփոխություն  կատարելու մասին

Հրաման N382-Լ 01.11.2022թ.   Շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 482-Լ հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին

Հրաման N369-Ն 25.10.2022թ.  Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման դրույթների կիրարկման ուղեցույցները հաստատելու մասին

Հրաման N363-Լ 21.10.2022թ.   Շրջակա միջավայրի նախարարության «Զվարթնոց» ավիաօդերևութաբանական կենտրոն փակ բաժնետիրական ընկերության նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունը հաստատելու մասին

Հրաման N367-Ա 21.10.2022թ.   Շրջակա միջավայրի նախարարությունում ներքին և արտաքին ազդարարման դեպքում հաղորդումների  հաշվառուման և  հաղորդումներին ընթացք տալու համար  պատասխանատու անձ նշանակելու մասին 

Հրաման N353-Լ 05.10.2022թ.   Պետական անտառների եվ անտառային հողերի օգտագործման պայմանագրի օրինակելի ձևը հաստատելու, շրջակա միջավայրի նախարարի 2021 թվականի նոյեմբերի 29-ի № 469-Լ հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին 

Հրաման N337-Լ 28.09.2022թ.   Շրջակա միջավայրի նախարարության անտառային կոմիտեի «Հայանտառ պետական ոչ առևտրային կազմակերպության «Սևքարի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղի անտառաշինական նախագիծը հաստատելու մասին

Հրաման N326-Լ 22.09.2022թ.   Աշխատանքային խումբ ստեղծելու, դրա անհատական կազմը, աշխատակարգը,  գույքագրման ենթակա բնության հուշարձանների ցանկը եվ գույքագրման ակտի ձևը հաստատելու մասին 

Հրաման N321-Լ 20.09.2022թ.   Շրջակա միջավայրի նախարարության ենթակայությանը հանձնված պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների տնօրենների թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթներին մասնակցելու համար ներկայացվող դիմումների և ինքնակենսագրությունների ձևանմուշները սահմանելու մասին

Հրաման N315 12.09.2022թ.   Ջրային ռեսուրսների պահպանության փաստացի վիճակի մոնիտորինգի իրականացման և առանց ջրօգտագործման թույլտվության ջրօգտագործման կամ ջրօգտագործման թույլտվության պայմաններին կամ պահանջներին անհամապատասխան ջրօգտագործման վերաբերյալ ամփոփագրի ձևը հաստատելու և ՀՀ բնապահպանության նախարարի 2003 թվականի դեկտեմբերի 2-ի N 442-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

Հրաման N304-Լ 07.09.2022թ.   Հայաստանի Հանրապետության ջրային ոլորտում ազգային քաղաքականության երկխոսության խորհրդատվական միջգերատեսչական հանձնաժողով ստեղծելու և դրա անհատական կազմը հաստատելու մասին

Հրաման N288-Ն 12.08.2022թ. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2010 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 39-Ն, Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2011 թվականի հունվարի 11-ի N 05-Ն, Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարի 2011 թվականի հունվարի 11-ի N 2-Ն, Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2010 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 357-Ն, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտեի նախագահի 2010 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 412- Ն հնգակողմ հրամանն ուժը կորցրած  ճանաչելու մասին

Հրաման N289-Ն 12.08.2022թ.  Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2010 թվականի նոյեմբերի 7-ի N 24-Ն, Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2010 թվականի նոյեմբերի 23-ի N 121-Ն, Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարի 2010 թվականի նոյեմբերի 22-ի N 221-Ն, Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2010 թվականի նոյեմբերի 22-ի N 207-Ն, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտեի նախագահի 2010 թվականի նոյեմբերի 22-ի N 350-Ն համատեղ հրամանն ուժը կորցրած  ճանաչելու մասին

Հրաման N287-Ն 11.08.2022թ.  2022-2023 թվականների որսի կենդանիների ցանկը, դրանց օգտագործման թույլատրելի չափաքանակները և որսի ժամկետները սահմանելու մասին

Հրաման N287-Ն 11.08.2022թ.  2022-2023 թվականների որսի կենդանիների ցանկը, դրանց օգտագործման թույլատրելի չափաքանակները և որսի ժամկետները սահմանելու մասին

Հրաման N274-Լ 08.08.2022թ. Բնապահպանության նախարարի 2019 թվականի ապրիլի 23-ի N 92-Լ հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

Հրաման N275-Լ 08.08.2022թ. Շրջակա միջավայրի նախարարության ներքին կարգապահական  կանոնները հաստատելու մասին 

Հրաման N262-Լ 27.07.2022թ. Ձկնարդյունաբերության թափոնների կառավարման ուղեցույցը հաստատելու մասին

Հրաման N258-Լ 26.07.2022թ. Շրջակա միջավայրի նախարարության «Զվարթնոց» ավիաօդերևութաբանական կենտրոն փակ բաժնետիրական ընկերության  2022 թվականի գործարար ծրագիրը հաստատելու մասին

Հրաման N217-Լ 29.06.2022թ. Շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 թվականի օգոստոսի 12-ի N 273-Լ հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին

Հրաման N209-Լ 27.06.2022թ. Շրջակա միջավայրի նախարարության հիմնական մասնագիտական և աջակցող մասնագիտական կառուցվածքային ստորաբաժանումների, Անտառային կոմիտեի, համակարգի պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների, փակ բաժնետիրական ընկերության և պետական հիմնարկի գործունեության համակարգումը սահմանելու և շրջակա միջավայրի նախարարի 2022 թվականի մայիսի 3-ի N139-Լ հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

Հրաման N183-Ա  08.06.2022թ. Շրջակա միջավայրի նախարարի 2022 թվականի փետրվարի 10-ի N 39-Ա հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին

Հրաման N167-Ն  27.05.2022թ. Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2006 թվականի հոկտեմբերի 26-ի N 342-ն հրամանում փոփոխություն եվ լրացումներ կատարելու մասին մասին 

Հրաման N166  27.05.2022թ. Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2006 թվականի դեկտեմբերի 25-Ի N 430-ն հրամանում լրացումներ կատարելու մասին

Հրաման N157-Լ 19.05.2022թ. Շրջակա միջավայրի նախարարության Անտառային կոմիտեի «Հայանտառ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության «Սիսիանի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղի և «Ճամբարակի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղի անտառաշինական նախագծերը հաստատելու մասին
Հավելված 1 - «Սիսիանի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղի 2021-2030 թթ․ կառավարման պլան
Հավելված 2 - «Ճամբարակի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղի կառավարման պլան 2021 – 2030թթ

Հրաման N156-Ա 18.05.2022թ. Շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 թվականի ապրիլի 1-ի N 112-Ա հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին

Հրաման N155-Ա18.05.2022թ. Շրջակա  միջավայրի նախարարի  2021 թվականի փետրվարի 3-ի N 35-Ա հրամանում  փոփոխություն կատարելու մասին

Հրաման N152-Ա 12.05.2022թ. Միավորված ազգերի կազմակերպության «Կլիմայի փոփոխության մասին» շրջանակային կոնվենցիայի ազգային համակարգող նշանակելու և շրջակա միջավայրի նախարարի 2021 թվականի հուլիսի 29-ի N285-Ա հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

Հրաման N151-Ա 12.05.2022թ. Բնապահպանության նախարարի 2017 թվականի մայիսի 5-ի N 123-Ա հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին

Հրաման N150-Լ 11.05.2022թ. Շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 թվականի հունիսի 18-ի N 186-Լ հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

Հրաման N142-Ա 05.05.2022թ. Միավորված ազգերի կազմակերպության «Կենսաբանական բազմազանության մասին» կոնվենցիայի ազգային համակարգող նշանակելու մասին» և շրջակա միջավայրի նախարարի 2021 թվականի փետրվարի 11-ի N49-Ա հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

Հրաման N140-Ա 05.05.2022թ. Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման միջոցառումների փաստագրման և մոնիթորինգի իրականացման աշխատանքային խումբ ստեղծելու, դրա անհատական կազմը և աշխատակարգը հաստատելու մասին

Հրաման N139-Լ 03.05.2022թ. Շրջակա միջավայրի նախարարության հիմնական մասնագիտական և աջակցող մասնագիտական կառուցվածքային ստորաբաժանումների, Անտառային կոմիտեի, համակարգի պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների, փակ բաժնետիրական ընկերության, պետական հիմնարկի, գործունեության համակարգումը սահմանելու և շրջակա միջավայրի նախարարի 2022 թվականի հունվարի 24-ի N24-Լ հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

Հրաման N119-Ա 18.04.2022թ.  Շրջակա միջավայրի նախարարի  2020 թվականի նոյեմբերի 24-ի N449-Ա հրամանում լրացում կատարելու մասին

«ԵՎՐՈՊԱՅԻ ՎԱՅՐԻ ԲՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» Բեռնի կոնվենցիայի ազգային համակարգող նշանակելու մասին Շրջակա միջավայրի նախարարի 2022 թվականի հունվարի 24-ի N 24-Լ հրամանում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին

Հրաման N200-Լ 28.03.2022թ. Շրջակա միջավայրի նախարարության գլխավոր քարտուղարի 2020 թվականի ապրիլի 10-ի N 128-Լ հրամանում փոփոխություններ կատարելու  մասին

Հրաման N94-Լ 22.03.2022թ. Շրջակա միջավայրի նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի աշխատողի մրցույթի անցկացման ընթացակարգը, մրցութային հանձնաժողովի ձևավորման կարգն ու կազմը և յուրաքանչյուր պաշտոնի գնահատման չափանիշները սահմանելու մասին

Հրաման N77-Ա 14.03.2022թ. Շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 թվականի նոյեմբերի 24-ի N 449-Ա հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին

Հրաման N72-Ա 10.03.2022թ․ Միավորված ազգերի կազմակերպության Եվրոպական տնտեսական հանձնաժողովի   «Արդյունաբերական վթարների անդրսահմանային ազդեցության մասին» կոնվենցիայի ազգային համակարգող նշանակելու և Հայաստանի Հանրապետության Բնապահպանության նախարարի 2005 թվականի հուլիսի 28-ի  N 231-Ա հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին

Հրաման N45-Ն 14.02.2022թ․ 2022 թվականի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության ջրածածկ տարածքներում սոցիալական նպատակներով որսի (սիրողական ձկնորսություն) համար նախատեսվող օգտագործման թույլատրելի չափաքանակները և որսի ժամկետները սահմանելու մասին

Հրաման N31-Ա 27.01.2022թ․ Շրջակա միջավայրի նախարարի 2022 թվականի հունվարի 7-ի N 3-Ա, N 4-Ա, N 5-Ա և 2022 թվականի հունվարի 10-ի N 7-Ա, N 8-Ա, N 9-Ա հրամաններում փոփոխություններ կատարելու մասին

Հրաման N24-Լ 24.01.2022թ․ Շրջակա միջավայրի նախարարության հիմնական մասնագիտական և աջակցող մասնագիտական կառուցվածքային ստորաբաժանումների, Անտառային կոմիտեի, համակարգի պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների, փակ բաժնետիրական ընկերության, պետական հիմնարկի, գործունեության համակարգումը սահմանելու և Շրջակա միջավայրի նախարարի 2021 թվականի հուլիսի 27-Ի N281-Լ հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

Հրաման N18-Ա  20.01.2022թ․ Շրջակա միջավայրի նախարարի 2019 թվականի հունիսի 24-ի N 190-Ա հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին

Հրաման N9-Ա 10.01.2022թ․ Շրջակա միջավայրի նախարարության «Սևան» ազգային պարկ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության խորհրդի անհատական կազմը հաստատելու և Շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 թվականի դեկտեմբերի 8-ի N 468-Ա հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

Հրաման N4-Ա 07.01.2022թ․ Շրջակա միջավայրի նախարարության «Արփի լիճ» ազգային պարկ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության խորհրդի անհատական կազմը հաստատելու և Շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 493-Ա հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

Հրաման N3-Ա 07.01.2022թ․ Շրջակա միջավայրի նախարարության «Դիլիջան» ազգային պարկ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության խորհրդի անհատական կազմը հաստատելու և Շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 483-Ա հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

Հրաման N6-Ն  07.01.2022թ․ Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2012 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N365-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

Հրաման N1-Լ  05.01.2022թ․ «Շրջակա միջավայրի նախարարության 2022 թվականի աշխատանքային ծրագրի և կատարողականի գնահատման ակտը հաստատելու մասին» Շրջակա միջավայրի նախարարի հրաման


2021 թվական

1.    Շրջակա միջավայրի նախարարի 15.02.2021թ․ «2021 թվականի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության ջրային տարածքներում սոցիալական նպատակներով որսի (սիրողական ձկնորսություն) համար նախատեսվող օգտագործման թույլատրելի չափաքանակները և որսի ժամկետները սահմանելու մասին» N52-Ն հրաման
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=149990
2.     Շրջակա միջավայրի նախարարի 11.03.2021թ. «Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2006 թվականի մայիսի 17-ի N 153-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 75-Ն հրաման
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=150870 
3.    Շրջակա միջավայրի նախարարի 16.04.2021թ. «Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2004 թվականի փետրվարի 12-ի N 23-Ն հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին» N 125-Ն հրաման
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=151998 
4.    Շրջակա միջավայրի նախարարի 19.04.2021թ. «Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2004 թվականի փետրվարի 16-ի N 28-Ն հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին» N 130-Ն հրաման
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=152000 

5.    Շրջակա միջավայրի նախարարի 30.06.2021թ. «Ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի օգտագործման նպատակով հորատում իրականացնող հաստոցների տեղադիրքն առցանց հետևելու տեխնիկական սարքավորումներին ներկայացվող նվազագույն տեխնիկական պահանջները սահմանելու մասին» N 233-Ն հրաման
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=154190 
6.    Շրջակա միջավայրի նախարարի 11.08.2021թ․«2021-2022 թվականների որսի կենդանիների ցանկը, դրանց օգտագործման թույլատրելի չափաքանակները և որսի ժամկետները սահմանելու մասին» N 314-Ն հրաման
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=155132 Հրաման N514-Լ  23.12.2021թ․ «Շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 թվականի օգոստոսի 12-ի N 273-Լ հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին»


Հրաման N507-Ա  22.12.2021թ․ «Շրջակա միջավայրի նախարարության նախարարի 2017 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N458-Ա հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին»


Հրաման N477-Լ  07.12.2021թ․ «Բնապահպանության նախարարի 2019 թվականի ապրիլի 23-ի N 92-Լ հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին» Շրջակա միջավայրի նախարարի հրաման


Հրաման N474-Լ  02.12.2021թ․ «Շրջակա միջավայրի նախարարի 2021 թվականի նոյեմբերի 29-ի N 469-Լ հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» Շրջակա միջավայրի նախարարի հրաման


Հրաման N469-Լ  29.11.2021թ․ «Պետական անտառների և անտառային հողերի օգտագործման պայմանագրի օրինակելի ձևը հաստատելու մասին» Շրջակա միջավայրի նախարարի հրաման


Հրաման N463-Լ  24.11.2021թ․  Շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 թվականի օգոստոսի 12-ի N 273-Լ հրամանում լրացումներ  կատարելու մասին


Հրաման N417-Ա 26.10.2021թ․ Շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 թվականի նոյեմբերի 24-ի N449-Ա հրամանում լրացում կատարելու մասին


Հրաման N393-Ա  05.10.2021թ․ Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարի 2011 թվականի նոյեմբերի 29-ի N 227-Ա  և Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարի 2011 թվականի նոյեմբերի 30-ի N144-Ա  և Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2011 թվականի նոյեմբերի 29-ի 254-Ա համատեղ հրամանում փոփոխություն  կատարելու մասին


Հրաման N380-Լ  28.09.2021թ․ Բնապահպանության նախարարի 2019 թվականի ապրիլի 23-ի N92-Լ հրամանում լրացումներ կատարելու մասին


Հրաման N373-Լ  24.09.2021թ․ Շրջակա  միջավայրի նախարարի 2021 թվականի հունիսի 27-ի N281-Լ հրամանում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին


Հրաման N371-Ա  24.09.2021թ․ Շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 թվականի նոյեմբերի 24-ի N449-Ա հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին


Հրաման N363-Լ  17.09.2021թ․ Շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 թվականի օգոստոսի 12-ի N 273-Լ հրամանում լրացումներ  կատարելու մասին


Հրաման N65-Ն 20.08.2021թ․ «Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2020 թվականի օգոստոսի 4-ի թիվ 17-Ն և 2020 թվականի սեպտեմբերի 18-ի թիվ 24-Ն հրամաններում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին » Առողջապահության  նախարարի հրաման


Հրաման N323-Ա 19.08.2021թ․ «Շրջակա միջավայրի նախարարի 2019 թվականի հունիսի 24-ի N 190-Ա հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» Շրջակա միջավայրի նախարարի հրաման


Հրաման N315-Լ 13.08.2021թ․ «Շրջակա միջավայրի նախարարության «Զվարթնոց» ավիաօդերևութաբանական կենտրոն փակ բաժնետիրական ընկերության 2021 թվականի գործարար ծրագիրը հաստատելու մասին» Շրջակա միջավայրի նախարարի հրաման


Հրաման N 281-Լ 27.07.2021թ․ Շրջակա միջավայրի նախարարության հիմնական մասնագիտական եվ աջակցող մասնագիտական կառուցվածքային ստորաբաժանումների, անտառային կոմիտեի, համակարգի պետական ոչ առեվտրային կազմակերպությունների, փակ բաժնետիրական ընկերության, պետական հիմնարկի, գործունեության համակարգումը սահմանելու և շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 թվականի նոյեմբերի 19-ի N444-Լ հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին


Հրաման N 281-Լ 27.07.2021թ․ Շրջակա միջավայրի նախարարության հիմնական մասնագիտական եվ աջակցող մասնագիտական կառուցվածքային ստորաբաժանումների, անտառային կոմիտեի, համակարգի պետական ոչ առեվտրային կազմակերպությունների, փակ բաժնետիրական ընկերության, պետական հիմնարկի, գործունեության համակարգումը սահմանելու և շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 թվականի նոյեմբերի 19-ի N444-Լ հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին


Հրաման N 270-Լ 20.07.2021թ․ Շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 թվականի մարտի 24-ի N 107-Լ հրամանում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին


Հրաման N 265-Լ 20.07.2021թ․ Շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 թվականի օգոստոսի 12-ի N 273-Լ հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին


Հրաման N 246-Լ 20.07.2021թ․ Շրջակա միջավայրի նախարարության կառուցվածքային ստորաբաժանումների կանոնադրությունները հաստատելու մասին


Հրաման N 239-Ն 02.07.2021թ․ Շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 թվականի հունվարի 30–ի N 31-Լ հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին


Հրաման N230-Լ  29.06.2021թ. Շրջակա  միջավայրի նախարարի 2020 թվականի մարտի 24-ի N 107-Լ հրամանում փոփոխություններ եվ լրացումներ կատարելու մասին


Հրաման N212-Լ  15.06.2021թ. Հայաստանի հանրապետության մակերեվութային եվ ստորերկրյա ջրերի մոնիթորինգի դիտակետերի ցանկը հաստատելու եվ շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 թվականի ապրիլի 21-ի N 121-Լ հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու սասին


Հրաման N207-Լ  14.06.2021թ. Շրջակա միջավայրի նախարարի 2021 թվականի ապրիլի 22-ի N 133-Լ հրամանում փոփոխություններ եվ լրացումներ կատարելու մասին


Հրաման N189-Լ  01.06.2021թ. Նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նշանակալիության որոշման չափորոշիչները հաստատելու մասին


Հրաման N149-Ա  30.04.2021թ.  Շրջակա միջավայրի նախարարության հիմնական մասնագիտական եվ աջակցող մասնագիտական կառուցվածքային ստորաբաժանումների գործունեության ընթացքում առաջացող փաստաթղթերի պահպանության ժամկետների նշումով  գործերի անվանացանկը հաստատելու ու հայաստանի հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2016 թվականի մարտի 1-ի  N48-Ա հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին


Հրաման N187-Լ  26.05.2021թ.  Շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 թվականի մարտի 24-ի n 107-լ հրամանում  փոփոխություններ եվ լրացումներ կատարելու մասին


Հրաման N179-Ա  21.05.2021թ. Շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 թվականի հունիսի 9-ի N171-Ա հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

Հրաման N171-Ա 09.06.2020թ.


Հրաման N135-Ա  22.04.2021թ.  Շրջակա միջավայրի նախարարի 2019 թվականի օգոստոսի 9-ի N263-Ա հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին


Հրաման N133-Լ  22.04.2021թ. Շրջակա միջավայրի նախարարության բնության հատուկ պահպանվող տարածքները կառավարող պետական ոչ առեվտրային կազմակերպությունների պահպանություն իրականացնող աշխատակիցների և  նրանց օժանդակող մասնագետների, Անտառային կոմիտեի «Հայանտառ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության անտառապահների և նրանց օժանդակող մասնագետների արտահագուստի նկարագիրը հաստատելու մասին
          Հավելված


Հրաման N126-Ա 16.04.2021թ.  Շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 թվականի նոյեմբերի 24-ի N449-Ա հրամանում լրացում կատարելու մասին


Հրաման N121-Լ  13.04.2021թ. Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2003թվականի հունվարի 24-ի N15-Լ  հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին 


Հրաման N99-Լ  25.03.2021թ․ «Շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 թվականի սեպտեմբերի 9-ի N 332-L հրամանում լրացումներ եվ փոփոխություններ կատարելու մասին»


Հրաման N120-Լ  25.03.2021թ. Շրջակա միջավայրի նախարարության Գլխավոր քարտուղարի 2020 թվականի ապրիլի 10-ի N128-Լ հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին


Հրաման N93-Ա  23.03.2021թ. Շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 թվականի նոյեմբերի 24-ի N449-Ա հրամանում լրացում կատարելու մասին


Հրաման N16-Լ  20.01.2021թ. Շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 թվականի հունիսի 9-ի n 173-լ հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին


Հրաման N61-L 26.02.2021թ. Շրջակա միջավայրի նախարարին կից հասարակական խորհուրդ   ստեղծելու, հասարակական խորհրդի կազմն ու աշխատակարգը  հաստատելու մասին


Հրաման N 67-Ա 04.03.2021թ. Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2014 թվականի սեպտեմբերի 2-ի N 256-Ա հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին 


Հրաման N71-L 25.02.2021թ. Շրջակա միջավայրի նախարարության գլխավոր քարտուղարի 2020 թվականի ապրիլի 10-ի N 128-Լ րամանում փոփոխություն կատարելու  մասին


Հրաման N58-L 23.02.2021թ. Շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 թվականի օգոստոսի 12-ի n 273-Լ հրամանում փոփոխություններ եվ լրացումներ կատարելու մասին

Հրաման N53-Ն 17.02.2021թ. Հայաստանի Հանապետության Շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 թվականի հուլիսի 10-ի N 224-Լ հրամանուն լրացում կատարելու մասին


Հրաման N35-Ա 03.02.2021թ. Կանաչ կլիմայի հիմնադրամի հատկացված միջոցներով, վերականգնվող էներգետիկայի եվ էներգախնայողության հիմնադրամի գործընկերությամբ իրականացվող «Նախապատրաստման աջակցություն հավատարմագրման պոտենցիալ թեկնածու կազմակերպության կարիքների գնահատման, կարողությունների հզորացման եվ ծրագրերի փաթեթի մշակման համար» դրամաշնորհային ծրագրի կառավարման խորհուրդ ստեղծելու, խորհրդի գործունեության կանոնակարգն ու անհատական կազմը հաստատելու մասին


Հրաման N23-Լ 26.01.2021թ. Շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 թվականի նոյեմբերի 19-ի n444-լ հրամանում լրացումներ կատարելու մասին


Հրաման N8-Ա 18.01.2021թ. Արտակարգ իրավիճակների նախարարության ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա» պետական ոչ առեվտրային կազմակերպությունում 2021 ուսումնական տարում շրջակա միջավայրի նախարարության եվ համակարգի կառույցների ղեկավար աշխատողների եվ մասնագետների պատրաստման եվ ուսուցման պլանը հաստատելու մասին


Հրաման N9-Լ 18.01.2021թ. Շրջակա միջավայրի նախարարության համակարգի աշխատակիցների եվ քաղաքացիական պաշտպանության կազմավորումների արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության եվ քաղաքացիական պաշտպանության հիմնահարցերով ուսուցման ծրագիրը հաստատելու մասին

Հրաման N5-Լ 14.01.2021թ. Շրջակա միջավայրի նախարարության արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության եվ քաղաքացիական պաշտպանության  ոլորտներին առնչվող 2021 թվականի հիմնական միջոցառումների պլանը հաստատելու մասին


Հրաման N2-Լ 12.01.2021թ.  Շրջակա միջավայրի նախարարության 2021 թվականի աշխատանքային ծրագրի եվ կատարողականի գնահատման ակտը հաստատելու մասին

 

2020 թվական

1.    "Արարատյան հարթավայրում գործող ձկնաբուծական տնտեսություններում մոնիթորինգի իրականացման ուղեցույցը հաստատելու մասին" Էկոնոմիկայի նախարարի 23.12.2019թ․ N 1739-L և Շրջակա միջավայրի նախարարի 10.01.2020թ.  N 3-L համատեղ հրաման
2.    "2020 թվականի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության ջրային տարածքներում սոցիալական նպատակներով որսի (սիրողական ձկնորսության) համար նախատեսվող օգտագործման թույլատրելի չափաքանակները և որսի ժամկետները սահմանելու մասին" շրջակա միջավայրի նախարարի 03.02.2020թ․ N36-Ն հրաման (2020թ. ԳՆԱՏ N5) 
3.    «Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2006 թվականի հոկտեմբերի 26-ի N342-Ն հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 05.03.2020թ. N 78-Ն շրջակա միջավայրի նախարարի հրաման (2020թ. ԳՆԱՏ N9)
4.    «Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2006 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N430-Ն հրամանում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 05.03.2020թ. N 77-Ն  շրջակա միջավայրի նախարարի հրաման (2020թ. ԳՆԱՏ N9) 
5. «Անտառներում և բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում հրդեհների արձագանքման պլանի օրինակելի ձևը սահմանելու մասին» ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարի 12.03.2020թ. N348-Լ և  Շրջակա միջավայրի նախարարի 23.03.2020թ. N104-Լ համատեղ հրաման

6.    "Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2006 թվականի հոկտեմբերի 26-ի N 342-Ն հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին" Շրջակա միջավայրի նախարարի 05.03.2020թ. N 78-Ն հրաման 
7.    "Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2005 թվականի սեպտեմբերի 29-ի N 291-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին" Շրջակա միջավայրի նախարարի 30.07.2020թ.N251-Ն հրաման 
8.    "Որսի կենդանիների համար նախատեսվող 2020-2021 թվականների օգտագործման թույլատրելի չափաքանակները և որսի ժամկետները սահմանելու մասին" Շրջակա միջավայրի նախարարի 25.08.2020թ. N 296-Ն հրաման 
9.    "Որսի կենդանիների համար նախատեսվող 2020-2021 թվականների օգտագործման թույլատրելի չափաքանակները և որսի ժամկետները սահմանելու մասին" Շրջակա միջավայրի նախարարի 26.08.2020թ. N 298-Ն հրաման (Ուժը կորցրած է ճանաչվել շրջակա միջավայրի նախարար 2020 թվականի սեպտեմբերի 3-ի N 323 Ն հրամանով)
10.    "Շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 թվականի օգոստոսի 26-ի N 298-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին"  Շրջակա միջավայրի նախարարի 03.09.2020թ. N 323-Ն հրաման
11.    "Ռեկրեացիոն գոտիներում ջրային ռեսուրսների պահպանության պահանջները սահմանելու մասին" Շրջակա միջավայրի նախարարի 09.09.2020թ. N 335-Ն հրաման 
12.    "Շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 թվականի օգոստոսի 25-ի N 296-Ն հրամանում  լրացում կատարելու մասին" Շրջակա միջավայրի նախարարի 17.11.2020թ. N 437-Ն հրաման 

Հրաման N500-Ա 30.12.2020թ. Հայաստանի Հանապետության բնապահպանության նախարարի 2017 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 458-Ա հրամանուն փոփոխություն կատարելու մասին

Հրաման N482-Լ 18.12.2020թ. Անտառների մոնիթորինգի իրականացման համար անհրաժեշտ տեղեկատվության հավաքագրման ձևերը հաստատելու մասին

Հրաման N449-Ա 24.11.2020թ. Շրջակա միջավայրի նախարարության գործավարության կարգը հաստատելու եվ Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2017 թվականի հուլիսի 13-ի  n225-ա հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

Հրաման N444-Լ 21.11.2020թ. Շրջակա միջավայրի նախարարության հիմնական մասնագիտական եվ աջակցող մասնագիտական կառուցվածքային ստորաբաժանումների, անտառային կոմիտեի, համակարգի պետական ոչ առեվտրային կազմակերպությունների, փակ բաժնետիրական ընկերության, պետական հիմնարկի, գործունեության համակարգման եվ հայաստանի հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 թվականի սեպտեմբերի 25-ի n360-լ հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

Հրաման N442-Լ 18.11.2020թ. Շրջակա միջավայրի նախարարության «Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կանոնադրությունը հաստատելու և Շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 թվականի մայիսի 14-ի N139-Լ հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

Հրաման N441-Լ 18.11.2020թ. Շրջակա միջավայրի նախարարության «Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կանոնադրությունը հաստատելու և Շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 թվականի մայիսի 14-ի N139-Լ հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

Հրաման N440-Լ, 18.11.2020թ. Շրջակա միջավայրի նախարարության «Դիլիջան» ազգային պարկ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կանոնադրությունը հաստատելու և Շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 թվականի մայիսի 14-ի N141-Լ հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

Հրաման N437-Լ 17.11.2020թ.  Շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 թվականի օգոստոսի 25-ի N 296-Ն հրամանում լրացում կատարելու մասին

Հրաման N406-Ա 21.10.2020թ. Շրջակա միջավայրի նախարարի 2019 թվականի հունիսի 24-ի   N 190-Ա հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին

Հրաման N402-Ա 16.10.2020թ. Շրջակա միջավայրի նախարարի 2019 թվականի օգոստոսի 9-ի  N263-Ա հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին

Հրաման N400-Ա 16.10.2020թ. Շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 թվականի սեպտեմբերի 28-ի  N371-Ա հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին

Հրաման N385-Լ 07.10.2020թ.  Շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 թվականի հունիսի 9-ի N 173-Լ հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին

Հրաման N378-Լ 02.10.2020թ. Շրջակա միջավայրի նախարարության «Արգելոցապարկային համալիր» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կանոնադրությունը հաստատելու և Շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 թվականի հուլիսի 29-ի N249-Լ հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»

Հրաման N363-Ա 25.09.2020թ. Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2018 թվականի հուլիսի 13-ի N207-Ա հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

Հրաման N360-Լ 25.09.2020թ. Շրջակա միջավայրի նախարարության հիմնական մասնագիտական և աջակցող մասնագիտական կառուցվածքային ստորաբաժանումների, անտառային կոմիտեի, համակարգի պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների, փակ բաժնետիրական ընկերության, պետական հիմնարկի գործունեության համակարգման մասին

Հրաման N341-Ա 16.09.2020թ  Հայաստանի Հանրապետության Շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 թվականի հունիսի 22-ի N187-Ա հրամանում փոփոխություն կատարելու  մասին

Հրաման N336-Ա 11.09.2020թ  Հայաստանի Հանրապետության Շրջակա միջավայրի նախարարության քաղաքացիական պաշտպանության  շտաբ ստեղծելու, շտաբի անհատական  կազմը և գործառույթները հաստատելու ու Շրջակա միջավայրի նախարարի 2020թ. օգոստոսի 7-ի  N269-Ա Հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

Հրաման N335-Ն 09.09.2020թ Ռեկրեացիոն գոտիներում ջրային ռեսուրսների պահպանության պահանջները սահմանելու մասին

 Հրաման N332-Լ 09.09.2020թ Սևանա լճում արդյունագործական որսի նպատակով օգտագործվող լողամիջոցների մուտքի և  ելքի տեղամասերը հաստատելու մասին

Հրաման N323-Ն 03.09.2020թ. Շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 թվականի օգոստոսի 26-ի  N298-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»

Հրաման N296-Ն 25.08.2020թ. Որսի կենդանիների համար նախատեսվող 2020-2021 թվականների օգտագործման թույլատրելի չափաքանակները և որսի ժամկետները սահմանելու մասին

Հրաման N273-Լ 12.08.2020թ. Շրջակա միջավայրի նախարարի հրամանը <<Հայաստանի Հանրապետությունում վտանգավոր թափոնների գործածության գործունեության լիցենզավորող հանձնաժողով  ստեղծելու, լիցենզավորող հանձնաժողովի անհատական կազմն ու աշխատակարգը հաստատելու մասին>>

Հրաման N257-Լ 03.08.2020թ.  Շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 թվականի հունիսի 9-ի  N173-լ հրամանում  փոփոխություն կատարելու մասին

Հրաման N249-Լ 27.07.2020թ. Շրջակա միջավայրի նախարարի հրամանը «Արգելոցապարկային համալիր» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կանոնադրությունը հաստատելու և Շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 թվականի մայիսի 14-ի  N137-Լ հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»

Հրաման N246-Լ 28.07.2020թ. Շրջակա միջավայրի նախարարի հրամանը <<Ասբեստ պարունակող թափոնների կառավարման ուղեցույցը հաստատելու մասին>>

Հրաման N239-Լ 20.07.2020թ.  Օդերևութաբանական բնութագիրը և գործակիցները տրամադրող կազմակերպությունը  սահմանելու մասին

Հրաման N232-Լ 14.07.2020թ. Շրջակա միջավայրի նախարարի հրամանը «Զիկատար բնապահպանական կենտրոն» և «Արգելոցապարկային համալիր» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների միացման պայմանագիրը և փոխանցման ակտը հաստատելու  ու Շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 թվակաի հունիսի 02-ի N165-Լ  հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»

Հրաման N224-Լ 10.07.2020թ. Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական միության և Ատոմային էներգիայի եվրոպական համայնքի ու դրանց անդամ պետությունների միջև կնքված համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի կիրարկման ճանապարհային քարտեզի ջրի որակի և պաշարների կառավարմանն ուղղված ոլորտի իրականացումն ապահովող  միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին  

Հրաման N 222-Լ 09.07.2020թ.  Ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի արդյունահանված պաշարների հաշվառման նպատակով ջրահաշվիչ (ջրաչափ)  սարքերի և փականների կնքման ու ապակապարակնքման (ապակնքման) մասին ակտերի օրինակելի ձևերը հաստատելու մասին

Հրաման N31-Լ 30.06.2020թ. Շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 թվականի հունվարի 30-ի N 31-Լ հրամանի հավելվածում փոփոխություններ կատարելու մասին

Հրաման N202-Լ 30.06.2020թ. Շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 թվականի հունիսի 9-ի n 174-լ հրամանում փոփոխություններ եվ լրացումներ կատարելու մասին

Հրաման N192-Լ 25.06.2020թ. Շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 թվականի մարտի 24-ի n 107-լ հրամանում փոփոխություն կատարելու  մասին 

Հրաման N 186-Լ, 18.06.2020թ. Շրջակա միջավայրի նախարարության պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների և հարյուր տոկոս` պետությանը սեփականության իրավունքով պատկանող բաժնեմաս ունեցող փակ բաժնետիրական ընկերությունների գործադիր մարմինների ընտրության (նշանակման) մրցույթի անցկացման ընթացակարգը  և մրցութային հանձնաժողովի ձևավորման կարգը ու կազմը հաստատելու մասին

Հրաման N179-Լ 12.06.2020թ. Շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 թվականի հունվարի 22-ի n 18-l հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին

Հրաման N174-Լ 09.06.2020թ. Շրջակա միջավայրի նախարարության ներքին աուդիտի կանոնակարգը հաստատելու մասին

Հրաման N168-Լ 03.06.2020թ. «Զվարթնոց» ավիաօդերևութաբանական կենտրոն փակ բաժնետիրական ընկերության 2020 թվականի գործարար ծրագիրը հաստատելու մասին

Հրաման N148-Լ 21.05.2020թ. «Զիկատար բնապահպանական կենտրոն» և «Արգելոցապարկային համալիր» պետական ոչ  առևտրային կազմակերպությունների միացման պայմանագիրը և փոխանցման ակտը  հաստատելու մասին

Հրաման N147-Լ, 20.05.2020թ. Շրջակա միջավայրի նախարարության 2020 թվականի hաստիքացուցակը  հաստատելու և Շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 թվականի մարտի 9-ի N 80-Լ հրամանը ուժը կորցրած ճանաչելու  մասին

Հրաման N144-Լ, 15.05.2020թ. Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2017 թվականի փետրվարի 1-ի N31-Ա հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

Հրաման N143-Լ, 15.05.2020թ. Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2017 թվականի փետրվարի 1-ի N28-Լ հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

Հրաման N142-Լ,14.05.2020թ. Շրջակա միջավայրի նախարարության «Արփի լիճ» ազգային պարկ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության  կանոնադրությունը հաստատելու մասին

Հրաման N141-Լ,14.05.2020թ. Շրջակա միջավայրի նախարարության «Դիլիջան» ազգային պարկ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության  կանոնադրությունը հաստատելու մասին

Հրաման N140-Լ 14.05.2020թ. Շրջակա միջավայրի նախարարության  «Սևան» ազգային պարկ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության  կանոնադրությունը հաստատելու մասին

Հրաման N139-Լ 4.05.2020թ. Շրջակա միջավայրի նախարարության «Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կանոնադրությունը հաստատելու մասին

Հրաման N138-Լ 14.05.2020թ. Շրջակա միջավայրի նախարարության «Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կանոնադրությունը հաստատելու մասին

Հրաման N137-Լ 14.05.2020թ. Շրջակա միջավայրի նախարարության «Արգելոցապարկային համալիր» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կանոնադրության կանոնադրությունը հաստատելու մասին

Հրաման  N125-Լ 28.04.2020թ. «Հիդրոօդերեվութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կանոնադրությունը,   սեփականության իրավունքով հանձնվող և անհատույց օգտագործման իրավունքով  ամրացվող գույքի կազմը հաստատելու մասինրը սահմանելու մասին

Հրաման N124-Լ 28.04.2020թ.  «Շրջակա միջավայրի  մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն», «Անտառային մոնիթորինգի կենտրոն»  ու  «Հիդրոօդերեվութաբանության և մթնոլորտային երևույթների վրա ակտիվ ներգործության ծառայություն» պետական ոչ  առևտրային կազմակերպությունների միաձուլման  պայմանագիրը և «Շրջակա միջավայրի  մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն», «Անտառային մոնիթորինգի կենտրոն»  պետական ոչ  առեվտրային կազմակերպությունների փոխանցման ակտերը  հաստատելու մասին

Հրաման  N121-Լ 21.04.2020թ. Հայաստանի Հանրապետության մակերևութային և ստորերկրյա ջրերի մոնիթորինգի դիտակետերի ցանկը հաստատելու մասին

Հրաման N128-Լ 10.04.2020թ. Շրջակա միջավայրի նախարարության քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների մասնագիտական գիտելիքների շրջանակը և աղբյուրներ

Հրաման N111-Լ 30.03.2020թ. Շրջակա միջավայրի նախարարի խորհրդականի պաշտոնի անձնագրի  համար չափանիշներ սահմանելու մասին

Հրաման N107-Լ 24.03.2020թ. Շրջակա միջավայրի նախարարության կառուցվածքային ստորաբաժանումների կանոնադրությունները հաստատելու մասին

Հրաման N90-Լ 04.03.2020թ. Շրջակա միջավայրի նախարարության Գլխավոր քարտուղարի պաշտոնակատարի 2020 թվականի հունվարի 10-ի N6-Լ հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին

Հրաման N83-Լ 02.03.2020թ. Շրջակա միջավայրի նախարարության Գլխավոր քարտուղարի պաշտոնակատարի 2020 թվականի հունվարի 10-ի N6-Լ հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին

Հրաման N80-Լ, 09.03.2020թ. Շրջակա միջավայրի նախարարության  2020 թվականի հաստիքացուցակը  հաստատելու և  շրջակա միջավայրի նախարարի  2020 թվականի հունվարի 10-ի N2-Լ հրամանը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

Հրաման N78-Լ 02.03.2020թ. Շրջակա միջավայրի նախարարության Գլխավոր քարտուղարի պաշտոնակատարի 2020 թվականի հունվարի 10-ի N5-Լ հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին

Հրաման N77-Լ 27.02.2020թ. Շրջակա միջավայրի նախարարության Գլխավոր քարտուղարի պաշտոնակատարի 2020 թվականի հունվարի 10-ի N6-Լ հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին

Հրաման N64-Լ 18.02.2020թ.  Անշարժ աղբյուրներից  վնասկար նյութերի արտանետումների ցրման հաշվարկի համակարգչային ծրագրերը սահմանելու մասին/ 

Հրաման N31-Լ 30.01.2020թ․ ՀՀ տվյալ բյուջետային տարվա պետական բյուջեով Շրջակա միջավայրի նախարարության  համար նախատեսված պարգևատրման ֆոնդից աշխատողների պարգևատրման կարգը  հաստատելու մասին

Հրաման 18-Լ 22.01.2020թ.  Շրջակա միջավայրի նախարարության  2020 թվականի աշխատանքային ծրագրի և կատարողականի գնահատման ակտը հաստատելու մասին

Հրաման N2-Լ 10.01.2020թ․ Շրջակա միջավայրի նախարարության  2020 թվականի հաստիքացուցակը  հաստատելու մասին

 

2019 թվական
 1. "Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2010 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 316-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին" Բնապահպանության նախարարի 07.02.2019թ. N 30-Ն հրաման 
 2. <Անտառային մոնիթորինգի կենտրոն>> պետական ոչ առեվտրային կազմակերպության կանոնադրությունը և գույքի կազմը հաստատելու մասին>>  բնապահպանության նախարարի 07.02.2019թ. N 28-Լ հրաման
 3. «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում վայրի կենդանիների տեսակների սոցիալական նպատակներով օգտագործման մասին (սիրողական որս և ձկնորսություն, ձկնորսության և որսի օբյեկտ չհանդիսացող կենդանիների որս) հայտի և պայմանագրի ձևերը հաստատելու մասին» Բնապահպանության նախարարի 12.02.2019թ. N 33-Ն հրաման
 4. Բնապահպանության նախարարի «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» օրենքի 16-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 6-րդ կետի կիրառման վերաբերյալ» 20.02.2019թ. N 1 պաշտոնական պարզաբանում
 5. Հայաստանի Հանրապետության 2019թվականի պետական բյուջեով  Բնապահպանության նախարարության համար նախատեսված պարգևատրման ֆոնդից  աշխատողների պարգևատրման կարգը հաստատելու մասին Բնապահպանության նախարարի 11.04.2019թ. N 83-Լ հրաման
 6. Բնապահպանության նախարարության ներքին կարգապահական կանոններ հաստատելու մասին  Բնապահպանության նախարարի 23.04.2019թ. N 92-Լ հրաման
 7. «Բնապահպանական նորմեր և կանոններ սահմանող նորմատիվ իրավական ակտերի ցանկը հաստատելու մասին» բնապահպանության նախարարի 10.05.2019թ. N121-Լ հրաման
 8. "Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2018թ.-ի օգոստոսի 8-ի N 242-Լ և 2019թ.-ի ապրիլի 23-ի N 92-Լ հրամաններում փոփոխություններ կատարելու  մասին  03.06.2019թ.N 154-Լ հրաման 
 9. <<Սևանա լճից բաց թողնվող ջրի արդյունավետ օգտագործման նպատակով ստեղծված միջգերատեսչական աշխատանքային խմբի աշխատակարգը հաստատելու մասին>>  Շրջակա միջավայրի նախարարի 24.07.2019թ.N 232-Լ հրաման 
 10. Շրջակա միջավայրի նախարարի «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» օրենքի 16-րդ հոդվածի 7-րդ մասի  կիրառման վերաբերյալ» 04.09.2019թ. N 2 պաշտոնական պարզաբանում (ԳՆԱՏ 01.03.2019թ․ N 22)
 11.  Շրջակա միջավայրի նախարարի "Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2009 թվականի հունվարի 15-ի N 9-Ն հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին" 21.11.2019թ․ N 416-Ն հրաման (ԳՆԱՏ 01.03.2019թ․ N 29)
 12. "Որսի կենդանիների համար նախատեսվող 2019-2020 թվականների օգտագործման թույլատրելի չափաքանակները և որսի ժամկետները սահմանելու մասին"  Շրջակա միջավայրի նախարարի 20.08.2019թ. N 279-Ն հրաման

2018 թվական
 1. "2018 թվականի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության ջրային տարածքներում արդյունագործական որսի չափաքանակները սահմանելու մասին" ՀՀ բնապահպանության նախարարի 19.01.2018թ. N 10-Ն հրաման, պետական գրանցումը` 31.01.2018թ. 10518039 (2018թ. ԳՆԱՏ N 4)
 2. "Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2006 թվականի ապրիլի 11-ի N 108-Ն, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի 2006 թվականի մայիսի 2-ի N 511-Ն և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետի 2006 թվականի ապրիլր 18-ի N 55-Ն համատեղ հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին" ՀՀ բնապահպանության նախարարի 28.12.2017թ. N 469-Ն, ՀՀ պաշտպանության նախարարի 23.01.2018թ. N 2-Ն և ՀՀ ԿԱ քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետի 24.11.2017թ. N 308-Ն համատեղ հրաման, պետական գրանցումը` 01.02.2018թ. 32018040 (2018թ. ԳՆԱՏ N 5)
 3. "Բնապահպանական հարկով հարկման բազայի չափաքանակների (սահմանափակումների) և բնօգտագործման վճարի բազայի չափաքանակների (սահմանափակումների) ստուգման ակտերի ձևերը հաստատելու մասին " ՀՀ բնապահպանության նախարարի 05.03.2018թ. N 44-Ն հրաման, պետական գրանցումը` 13.03.2018թ. 10518073 (2018թ. ԳՆԱՏ N 10)
 4. «Բնապահպանական հարկի և բնօգտագործման վճարների միասնական հարկային հաշվարկի ձևը և դրա լրացման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 17.03.2018թ. N178-Ն և ՀՀ բնապահպանության նախարարի 19.03.2018թ. N66-Ն համատեղ հրաման, պետական գրանցումը`23.03.2018թ. 12418091 (2018թ. ԳՆԱՏ N 11)
 5. "Շաքի" ջրվեժ ջրագրական բնության հուշարձանի անձնագիրը հաստատելու մասին" ՀՀ բնապահպանության նախարարի 02.03.2018թ. N 68-Ն հրաման, պետական գրանցումը` 23.03.2018թ. 10518088 (2018թ. ԳՆԱՏ N 11)
 6. «Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2018 թվականի հունվարի 19-ի N 10-Ն հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ բնապահպանության նախարարի 28.03.2018թ. N 75-Ն հրաման, պետական գրանցումը`  05.04.2018թ. 10518101 (2018թ. ԳՆԱՏ N 12)
 7. "Որսի համար նախատեսվող 2018-2019 թվականների օգտագործման թույլատրելի չափաքանակները և որսի ժամկետները սահմանելու մասին" Բնապահպանության նախարարի 31.07.2018թ․ N 229-Ն հրաման (2018թ. ԳՆԱՏ N 15)
 8. "Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2004 թվականի փետրվարի 12-ի N 23-Ն հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին" Բնապահպանության նախարարի 31.07.2018թ․ N 226-Ն հրաման (2018թ. ԳՆԱՏ N 28)
 9. "Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2004 թվականի փետրվարի 16-ի N 28-Ն հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին" Բնապահպանության նախարարի 31.07.2018թ․ N 227-Ն հրաման (2018թ. ԳՆԱՏ N 28)
 10. <<Բնապահպանության նախարարի նորմատիվ իրավական ակտերի  հաշվառման և պահպանման կարգը սահմանելու մասին>>   բնապահպանության նախարարի 08.08.2018թ. N 242-Լ հրաման
2017 թվական
 1. "Հայաստանի Հանապետության բնապահպանության նախարարի 2010 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 316-Ն հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին" ՀՀ բնապահպանության նախարարի 16.01.2017թ. N12-Ն հրաման, պետական գրանցումը` 23.01.2017թ. 10517035 (ՀՀԳՏ2017.02.01/4(573)
 2. «Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2004 թվականի փետրվարի 16-ի N 28-Ն հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ բնապահպանության նախարարի 05.05.2017թ. N 119-Ն հրաման, պետական գրանցումը` 11.05.2017թ. 10517180 (ՀՀԳՏ2017.05.20/16)
 3. «Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2004 թվականի փետրվարի 12-ի N 23-Ն հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ բնապահպանության նախարարի 05.05.2017թ. N 120-Ն հրաման, պետական գրանցումը` 11.05.2017թ. 10517181 (ՀՀԳՏ2017.05.20/16)
 4. "Հայաստանի Հանրապետության որսահանդակներում որսի կենդանիների 2017-2019 թվականների սիրողական որսի համար թույլատրելի չափաքանակները և որսի ժամկետները սահմանելու մասին" ՀՀ բնապահպանության նախարարի 01.08.2017թ. N 254-Ն հրաման, պետական գրանցումը` 03.08.2017թ., 10517328 (ՀՀԳՏ 15.08.2017թ. N 24)
 5. "Օգտակար հանածոյի մշակման համար անհրաժեշտ նյութերի օգտագործման առավելագույն սահմանաչափերի որոշման ընթացակարգը հաստատելու մասին" ՀՀ բնապահպանության նախարարի 01.08.2017թ. N 256-Ն հրաման, պետական գրանցումը` 10.08.2017թ. 10517336 (ՀՀԳՏ 18.08.2017թ. N 24.1)
 6. "Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի "Բազալտե երգեհոն" սյունաձև բազալտներ և "Անանուն քարայր" սյունաձև բազալտներում բնության հուշարձանների անձնագրերը հաստատելու մասին" ՀՀ բնապահպանության նախարարի 18.08.2017թ. N 274-Ն հրաման, պետական գրանցումը` 24.08.2017թ. 10517352 (ՀՀԳՏ 01.09.2017թ. N 25)
 7. "Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2017 թվականի օգոստոսի 1-ի N 254-Ն հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին" ՀՀ բնապահպանության նախարարի 21.08.2017թ. N 282-Ն հրաման, պետական գրանցումը` 25.08.2017թ. 10517354 (ՀՀԳՏ 01.09.2017թ. N 25)
 8. "Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի մի շարք հրամաններում փոփոխություններ կատարելու մասին” ՀՀ բնապահպանության նախարարի 31.08.2017թ. N 299-Ն հրաման, պետական գրանցումը` 06.09.2017թ. 10517364 (ՀՀԳՏ 15.09.2017թ. N 26)
 9. Հրաման N 458-Ա 22․12․2017թ․ Մթնոլորտային օդի վրա վնասակար ներգործություն ունեցող պետական հաշվառման ենթակա օբյեկտներ ունեցող Հայաստանի Հանրապետությունում գործող կազմակերպությունների ցանկը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2016 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N422-Ա հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
2016 թվական
 1. "Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2005 թվականի հունվարի 17-ի N 13-Ն հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին" ՀՀ բնապահպանության նախարարի 18.01.2016թ. N 8-Ն հրաման, պետական գրանցումը` 04.02.2016թ. 10516042 (ԳՆԱՏ 15.02.2016թ. N 4)
 2. «Ազգային համակարգող մարմնի և Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության, արտակարգ իրավիճակների, բնապահպանության նախարարությունների միջև համագործակցության մեխանիզմներն ապահովող, գործընթացները սահմանող ստանդարտ ընթացակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ առողջապահության նախարարի 2016 թվականի մայիսի 31-ի թիվ 21-Ն, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2016 թվականի հունիսի 22-ի թիվ 651-Ն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի 2016 թվականի հուլիսի 11-ի թիվ 176-Ն և ՀՀ բնապահպանության նախարարի 2016 թվականի հուլիսի 1-ի թիվ 162-Ն համատեղ հրաման, պետական գրանցում՝ 20.07.2016թ., կոդ 10016261 (ԳՆԱՏ 01.08.2016թ. N 16)
 3. «Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի մի շարք հրամաններում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ բնապահպանության նախարարի 03.08.2016թ. N 190-Ն հրաման, պետական գրանցումը 09.08.2016թ. 10516271 (15.08.2016թ. N 17)
 4. «Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2005 թվականի սեպտեմբերի 29-ի N 291-Ն հրամանում  փոփոխություն կատարելու մասին» 11.08.2016թ. N 196-Ն հրաման, պետական գրանցումը 16.08.2016թ.  10516282 (ԳՆԱՏ 24.08.2016թ. N 17.1)
 5. «Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի մի շարք հրամաններ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ բնապահպանության նախարարի 17.08.2016թ. N 202-Ն հրաման, պետական գրանցումը 31.08.2016թ. 10516289 (ԳՆԱՏ 15.09.2016թ. N 19)
2015 թվական
 1. "Ազգային համակարգող մարմնի և Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության, տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների, բնապահպանության նախարարությունների միջև համագործակցության մեխանիզմներն ապահովող, գործընթացները սահմանող ստանդարտ ընթացակարգը հաստատելու մասին" ՀՀ առողջապահության նախարարի 17 դեկտեմբերի 2014 թվականի N 71-Ն, ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարի 30 հունվարի 2015 թվականի N 1-Ն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի 26 դեկտեմբերի 2014 թվականի N266-Ն և ՀՀ բնապահպանության նախարարի 30 դեկտեմբերի 2014 թվականի N 415-Ն համատեղ հրաման, պետական գրանցումը` 23.02.2015թ. 10015058 (ԳՆԱՏ 02.03.2015թ. N 6)
 2. Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2015 թվականի մայիսի 26-ի «Բնության և շրջակա միջավայրի պահպանության բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության մարզպետների կողմից կատարված աշխատանքների գնահատման մեթոդական ուղեցույցը հաստատելու մասին» N 121-Ն հրաման, պետական գրանցումը` 09.06.2015թ. 10515215
 3. "Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման նախարարի 2009 թվականի սեպտեմբերի 12-ի թիվ 27-Ն և Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2009 թվականի սեպտեմբերի 12-ի թիվ 226-Ն համատեղ հրամանը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին" ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարի 01.06.2015թ. N 528-Ն և ՀՀ բնապահպանության նախարարի 14.04.2015թ. N77-Ն համատեղ հրաման, պետական գրանցումը 19.06.2015թ. (ԳՆԱՏ 01.06.2015թ. N 18)
 4. "Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի բնապահպանական պետական տեսչության կողմից Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության հարկային տեսչություններ ներկայացվող Հայաստանի Հանրապետությունում հաշվառված վճար վճարողների ցանկի ձևը հաստատելու մասին" ՀՀ բնապահպանության նախարարի 20.07.2015թ. N 206-Ն և ՀՀ ֆինանսների նախարարի 08.07.2015թ. N 463-Ն համատեղ հրաման, պետական գրանցումը 29.07.2015թ. 11815314 (ԳՆԱՏ 03.08.2015թ. N 20.1)
 5. Հայաստսնի Հանրապետության փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման նախարարի 2014 թվականի փետրվարի 5-ի N 3-Ն և "Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 20136 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 317-Ն համատեղ հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին" Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2015 թվականի հուլիսի 8-ի N 697-Ն և Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2015 թվականի հունիսի 26-ի N 172-Ն համատեղ հրաման, պետական գրանցումը 04.08.2015թ. (ԳՆԱՏ 17.08.2015թ. N 21)
 6. "Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի մի շարք հրամաններում փոփոխություններ կատարելու մասին" ՀՀ բնապահպանության նախարարի 20.08.2015թ. N243-Ն հրաման, պետական գրանցումը 26.08.2015թ. 10515375 (ԳՆԱՏ 15.09.2015թ. N 23)
 7. "Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2006 թվականի հոկտեմբերի 26-ի N 342-Ն հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին" ՀՀ բնապահպանության նախարարի 20.08.2015թ. N244-Ն հրաման, պետական գրանցումը 26.08.2015թ. 10515376 (ԳՆԱՏ 15.09.2015թ. N 23)
 8. "Ազգային համակարգող մարմնի և Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության, տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների, բնապահպանության նախարարությունների միջև համագործակցության մեխանիզմներն ապահովող, գործընթացները սահմանող ստանդարտ ընթացակարգը հաստատելու մասին"  ՀՀ առողջապահության նախարարի 19 օգոստոսի 2015 թվականի N 46-Ն, ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարի 17 սեպտեմբերի 2015 թվականի N 943-Ն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի 8 սեպտեմբերի 2015 թվականի N198-Ն և ՀՀ բնապահպանության նախարարի 25 սեպտեմբերի 2015 թվականի N 274-Ն համատեղ հրաման, պետական գրանցումը` 13.10.2015թ. 10015418  (ԳՆԱՏ 15.10.2015թ. N 25)
 9. "Սատանի կամուրջ" բնական կամուրջ բնության հուշարձանի անձնագիրը հաստատելու մասին" ՀՀ բնապահպանության նախարարի 29.09.2015թ. N 276-Ն հրաման, պետական գրանցումը` 05.10.2015թ. 10515412 (ԳՆԱՏ 15.10.2015թ. N 25)
 10. Սևանա լճում ձկան ու խեցգետնի որսի արգելման ժամանակահատվածում /2015թ. նոյեմբերի 20-ից մինչև դեկտեմբերի 25-ը, 2016թ. հունվարի 6-ից մինչև հունվարի 20-ը իրականացվող համատեղ միջոցառումներ
2014 թվական
 1. ՀՀ ֆինանսների նախարարի 31.07.2014թ. N489-Ն ՀՐԱՄԱՆ <<ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 27-Ի ԹԻՎ 1045-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ>>
 2. "Բնապահպանության բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության մարզպետների կողմից իրականացվող վարչական հսկողության հարցաշարը հաստատելու մասին" ՀՀ փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման նախարարի 05.02.2014թ. N 3-Ն և ՀՀ բնապահպանության նախարարի 18.12.2013թ. N 317-Ն համատեղ հրաման, պետական գրանցումը` 20.02.2014թ. 12114092 (ԳՆԱՏ 03.03.2014թ. N4.1))
 3. «Հայաստանի Հանրապետությունում լաբորատոր համակարգի և առանձին լաբորատորիաների գնահատման ազգային գործիքները, գնահատման և բացերի վերլուծության ժամանակացույցը՝ ըստ մակարդակների, գնահատման զեկույցի ձևաչափը և զեկույցի ներկայացման ընթացակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ առողջապահության նախարարի 18.11.2013թ. N 72-Ն, ՀՀ կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգության պետական կոմիտեի նախագահի 07.04.2014թ. N 55-Ն, ՀՀ բնապահպանության նախարարի 20.03.2014թ. N 60-Ն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի 17.12.2013թ.N 234-Ն և ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետի 01.04.2014թ. N 230-Ն համատեղ հրաման (պետական գրանցումը` 18.06.2014թ. N 10012241)
 4. ՀՀ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ, ՀՀ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ԵՎ ՀՀ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀԱՄԱՏԵՂ ՀՐԱՄԱՆԸ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՆԽԱՓԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆՆ ՈՒ ԱՆՏԱՌՈՒՂԻՆԵՐՈՒՄ, ԱՆՏԱՌՆԵՐԻ ԵՎ ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՀՈՂԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ՀՐԴԵՀԱԱՆՎՏԱՆԳ ՎԻՃԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
 5. ՀՀ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀՀ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 16-Ի N 28-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
 6. “Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի բնության հուշարձանների անձնագրերը հաստատելու մասին” ՀՀ բնապահպանության նախարարի 05.08.2014թ. N218-Ն հրաման, պետական գրանցումը 21.08.2014թ. 10514368 (ԳՆԱՏ 01.09.2014թ. N 21)
 7. “Հայաստանի Հանրապետության Վայոց Ձորի մարզի բնության հուշարձանների անձնագրերը հաստատելու մասին” ՀՀ բնապահպանության նախարարի 05.08.2014թ. N219-Ն հրաման, պետական գրանցումը 21.08.2014թ. 10514369 (ԳՆԱՏ 01.09.2014թ. N 21)
 8. “Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի բնության հուշարձանների անձնագրերը հաստատելու մասին” ՀՀ բնապահպանության նախարարի 05.08.2014թ. N220-Ն հրաման, պետական գրանցումը 21.08.2014թ. 10514370 (ԳՆԱՏ 01.09.2014թ. N 21)
 9. "Կենսաանվտանգության, կենսաապահովության, քիմիական և ճառագայթային անվտանգության հարցերով լաբորատոր մասնագետների պատրաստման և վերապատրաստման կրթական ծրագիրը հաստատելու մասին" ՀՀ առողջապահության նախարարի 10.06.2014թ. N 33-Ն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի 18.06.2014թ. N 146-Ն, ՀՀ բնապահպանության նախարարի 23.06.2014թ. N 153-Ն, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 01.07.2014թ. N 703-Ն և ՀՀ կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտեի նախագահի 07.07.2014թ. N118-Ն համատեղ հրաման, պետական գրանցումը` 25.08.2014թ. 10514383 (ԳՆԱՏ 01.09.2014թ. N 21.1)
 10. ՀՀ բնապահպանության նախարարի 18.11.2014թ. “Հիմնադրույթային փաստաթղթի և նախատեսվող գործունեության տեխնիկական առաջադրանքի ձևերը սահմանելու մասին” N347-Ն հրաման, պետական գրանցումը` 28.11.2014թ. 10514534 (ԳՆԱՏ 15.12.2014թ.N 32)
2013 թվական
 1. ՀՀ բնապահպանության նախարարի 24.12.2012թ. «Ռեկուլտիվացիոն աշխատանքների նախահաշվային արժեքների հաշվարկման և ինդեքսավորման կարգը հաստատելու մասին» N 364-Ն հրաման, պետական գրանցումը 16.01.2013թ. 10513013 (ԳՆԱՏ 01.02.2013թ. N 3)
 2. ՀՀ բնապահպանության նախարարի 08.04.2013թ. «Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2011 թվականի հունիսի 20-ի N 121-Ն հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» N 65-Ն հրաման, պետական գրանցումը 16.04.2013թ. 10513144 (ԳՆԱՏ 02.05.2013թ. N13)
 3. «Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2011 թվականի հունիսի 20-ի թիվ 121-Ն հրամանում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ բնապահպանության նախարարի 22.05.2013թ. N 99-Ն հրաման, պետական գրանցումը` 19.06.2013թ. 10513242 (ԳՆԱՏ 02.05.2013թ. N18)
 4. "Ազգային համակարգող մարմնի և Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների, բնապահպանության, գյուղատնտեսության նախարարությունների միջև համագործակցության մեխանիզմներն ապահովող, գործընթացները սահմանող ստանդարտ ընթացակարգը հաստատելու մասին" ՀՀ առողջապահության նախարարի 20 հունիսի 2013թ. N 32-Ն, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարի 5 օգոստոսի 2013թ. N 670-Ն, ՀՀ բնապահպանության նախարարի 9 հուլիսի 2013թ. N 132-Ն և ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի 1 հուլիսի 2013թ. N 120-Ն համատեղ հրաման, պետական գրանցումը` 05.09.2013թ. 10013353 (ԳՆԱՏ 02.05.2013թ. N27)
 5. «Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2004 թվականի փետրվարի 16-ի թիվ 28-Ն հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ բնապահպանության նախարարի 10.09.2013թ. N 214-Ն հրաման, պետական գրանցումը` 10.10.2013թ. 10513393 (ԳՆԱՏ 02.05.2013թ. N29)
 6. «Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2004 թվականի փետրվարի 12-ի թիվ 23-Ն հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ բնապահպանության նախարարի 10.09.2013թ. N 215-Ն հրաման, պետական գրանցումը` 10.10.2013թ. 10513394 (ԳՆԱՏ 02.05.2013թ. N29)
 7. "Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարի 2011 թվականի նոյեմբերի 29-ի N 227-Ա, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարի 2011 թվականի նոյեմբերի 30-ի N 144-Ա և Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի 2011 թվականի նոյեմբերի 29-ի N 254-Ա համատեղ հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին" ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի 12.11.2013թ. N 203-Ա, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարի 22.11.2013թ. N 149-Ա և ՀՀ բնապահպանության նախարարի 18.11.2013թ. N 286-Ա համատեղ հրաման