ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
11.01.2022
ՀՀ-ում պլաստիկ աղտոտվածության դեմ պայքար

- Արդյո՞ք միայն տնտեսավարող սուբյեկտներն են կրելու պատասխանատվություն։
- Ինչպիսի՞ն է ՀՀ-ում պոլիէթիլենային աղտոտվածության աստիճանը և օրենսդրական այս կարգավորմամբ ինչպիսի՞ն կլինեն բնապահպանական օգուտները։
- Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի համաձայն «Առևտրի և ծառայությունների մասին» օրենքով արգելվող ապրանքներ վաճառելը առաջացնում է տուգանքի նշանակում պաշտոնատար անձի նկատմամբ՝ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի քսանապատիկից մինչև երեսնապատիկի չափով: Այսինքն, այն տնտեսավարողները, ովքեր այսուհետ կշարունակեն պոլիէթիլենային տոպրակների օգտագործումը՝ բացառությամբ երկրորդային հումքից պատրաստված տոպրակների ու պարկերի, ինչպես նաև կշռափաթեթավորման համար նախատեսված պարկերի, կենթարկվեն վարչական տույժի՝ 30 հազար դրամի չափով:
-  Յուրաքանչյուր իրավախախտման համար նախատեսված է առանձին տուգանք։ ՏԻՄ մարմինները դիտարկվում են որպես վերահսկողության սուբյեկտ:
- Արդյոք քաղաքացիները կարո՞ղ են ահազանգել խնդրի մասին վերջիններիս։ Բացի պոլիէթիլենային մեկանգամյա օգտագործման տոպրակների վաճառի արգելքից, որո՞նք են լինելու պլաստիկ աղտոտվածության դեմ պայքարի հաջորդական փուլերը՝ շրջանառությունից պլաստիկ սպասքի դուրս հանումը և դեպոզիտային համակարգի ստեղծումը։ Ինչպե՞ս է դա իրականացվելու։
Զրույց Շրջակա միջավայրի նախարարության ռազմավարական քաղաքականության վարչության պետ Լուսինե Ավետիսյանի հետ: hy.armradio.am

Մանրամասներն այստեղ՝