ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
26.09.2022
Որսորդները քննություն պետք է հանձնեն

Քննությունը նպատակաուղղված է լինելու ստուգելու որսորդների (և դիմորդների) գիտելիքները ոլորտը կարգավորող օրենսդրության, որսի կանոնների, որսի կենդանիների ճանաչելիության ու նույնականացման վերաբերյալ, ինչպես նաև՝ Կարմիր գրքում գրանցված կենդանատեսակներին տարբերակելու հմտությունները: