ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԲՅՈՒՋԵ ԵՎ ԲՅՈՒՋԵԻ ՀԱՇՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

19.03.2020թ. Շրջակա միջավայրի նախարարության ՀՀ 2021-2023 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի (ներառյալ ՀՀ 2021 թվականի պետական բյուջեի)
17.07.2019թ. Շրջակա միջավայրի նախարարության ՀՀ 2020-2022 թվականների (ներառյալ ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեի) պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի լրամշակված