ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԱԳԻԿ ՄԱՆՈՒՉԱՐՅԱՆ
ԳԱԳԻԿ ՄԱՆՈՒՉԱՐՅԱՆ
պետ
Մթնոլորտային քաղաքականության վարչություն

հեռ. (374-11) 818-542
պաշտոնակն էլ. հասցե. gagik.manucharyan@env.am


ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ