ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՍԹԱ ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐ

Խնդրում ենք վնասակար նյութերի մթնոլորտ սահմանային թույլատրելի արտանետումների(ՍԹԱ) նորմատիվների նախագծերն այսուհետ ուղարկել iac@env.am հասցեին:
<<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1673-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ եվ լրացումներ կատարելու մասին>> ՀՀ կառավարության N 62-Ն որոշում, ընդունված է 23.01.2020
Անշարժ աղբյուրներից  վնասկար նյութերի արտանետումների ցրման հաշվարկի համակարգչային ծրագրերը սահմանելու մասին/ Հրաման 64Լ  18.02.2020թ. 
 ՍԹԱ նորմատիվների նախագծերի արխիվ
2021թ.
2020թ.