ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՇՄՆ ազդարարման պատուհան


Մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժնի բարեվարքության հարցերով կազմակերպիչ` Մելինե Աղաբեկյան
Կոնտակտային տվյալները՝ 
Հեռ.՝  011 818-504, էլ փոստ՝ m.aghabekyan@env.am

Հայաստանի Հանրապետության Շրջակա միջավայրի նախարարության Անտառային կոմիտեի համակարգում, այդ թվում «ՀԱՅԱՆՏԱՌ ՊՈԱԿ»-ի գործունեությանն առնչվող ներքին և արտաքին ազդարարման դեպքում հաղորդումների հաշվառման և հաղորդումներին ընթացք տալու համար պատասխանատու է Հայաստանի Հանրապետության Շրջակա միջավայրի նախարարության Անտառային կոմիտեի իրավաբանական վարչության պետ՝ Նարինե Մկրտչյանը
Հեռ.՝ +374 10 654-728, էլ փոստ՝ n.mkrtchyan@forestcommittee.am

Հրաման N103-Ա 27.07.2023թ.   Շրջակա միջավայրի նախարարությունում ներքին և արտաքին ազդարարման դեպքում հաղորդումների  հաշվառման և  ձևակերպման համար  պատասխանատու անձ նշանակելու մասին 

Հրաման N367-Ա 21.10.2022թ.   Շրջակա միջավայրի նախարարությունում ներքին և արտաքին ազդարարման դեպքում հաղորդումների  հաշվառման և  հաղորդումներին ընթացք տալու համար  պատասխանատու անձ նշանակելու մասին