ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Արարատյան դաշտի ատլաս

   

     Արարատյան դաշտի ատլաս
                 մաս 1

     Արարատյան դաշտի ատլաս
                 մաս 2

     Արարատյան դաշտի ատլաս
                 մաս 3