ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
27.09.2021
«ԷԿՈԼՈԳԻԱ Վ.Կ.Հ.» ՍՊ ընկերության Էջմիածին համայնքում իրականացվող վտանգավոր թափոնների ոչնչացման համալիրի վերազինման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվության վերաբերյալ

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/ և ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշման հավելվածի համաձայն, 2021թ. հոկտեմբերի 12-ին ժամը 12:00-ին Արմավիրի մարզի Էջմիածին քաղաքի համայնքապետարանի շենքում տեղի կունենա «ԷԿՈԼՈԳԻԱ Վ.Կ.Հ.» ՍՊ ընկերության Էջմիածին համայնքում իրականացվող վտանգավոր թափոնների ոչնչացման համալիրի վերազինման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվության վերաբերյալ հանրային քննարկումներ /չորրորդ փուլ/: 
Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ շրջակա միջավայրի նախարարության պաշտոնական կայքում (www.env.am), ք. Երևան, Բուզանդի 1/3 հասցեում: