ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
04.11.2021
«Ամ-Էսկա» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված՝ Աբովյան քաղաքի, Արզնու խճուղի 2/1/2 հասցեում գործող բանեցված անվադողերի վերամշակման գործարանի նախատեսվող վերազինման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հածվետվության վերաբերյալ

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/ և ՀՀկառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշման հավելվածի համաձայն, 2021թ. նոյեմբերի 18-ին, ժամը 11:00-ին Կոտայքի մարզի Աբովյանի համայնքապետարանում Ձեր լիազորությունների շրջանակներում կազմակերպել և իրականացնել՝ «Ամ-Էսկա» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված՝ Աբովյան քաղաքի, Արզնու խճուղի 2/1/2 հասցեում գործող բանեցված անվադողերի վերամշակման գործարանի նախատեսվող վերազինման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի  վերաբերյալ հանրային քննարկում (4-րդ փուլ)։ 
Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ շրջակա միջավայրի նախարարության պաշտոնական կայքում (www.env.am), ք. Երևան, Բուզանդի 1/3 հասցեում: