ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
18.06.2013
Ս.թ. հունիսի 26-ին տեղի կունենան <<Սուրբ Աղբյուր>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված <<Վայոց>> ՓՀԷԿ-ի կառուցման նախագծային փաստաթղթերի վերաբերյալ մասնագիտական եզրակացության, հասարակական կարծիքի, ազդակիր համայնքի ղեկավարի կարծիքների հասարակական լսումներ

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի 10 հոդվածով սահմանված կարգով ս.թ. հունիսի 26-ին ժամը 12.00-ին Երևան, Արշակունյաց  2 շենքի 201 սենյակում տեղի կունենան <<Սուրբ Աղբյուր>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված <<Վայոց>> ՓՀԷԿ-ի կառուցման նախագծային փաստաթղթերի վերաբերյալ մասնագիտական եզրակացության, հասարակական կարծիքի, ազդակիր համայնքի ղեկավարի կարծիքների հասարակական լսումներ:

Տեղեկությունների համար դիմել հեռ.` 22-02-18, 22-14-85: