ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
17.06.2013
Ս.թ. հունիսի 28-ին տեղի կունենան <<Գնդասար ՓՀԷԿ>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված <<Գնդասար>> ՓՀԷԿ-ի կառուցման նախագծային փաստաթղթերի վերաբերյալ մասնագիտական եզրակացության, հասարակական կարծիքի, ազդակիր համայնքի ղեկավարի կարծիքների հասարակական լսումներ

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի 10 հոդվածով սահմանված կարգով ս.թ. հունիսի 28-ին ժամը 12.00-ին ՀՀ Կոտայքի մարզի Պտղնի համայնքում տեղի կունենան <<Գնդասար ՓՀԷԿ>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված <<<<Գնդասար>> ՓՀԷԿ-ի կառուցման նախագծային փաստաթղթերի վերաբերյալ մասնագիտական եզրակացության, հասարակական կարծիքի, ազդակիր համայնքի ղեկավարի կարծիքների հասարակական լսումներ:

Տեղեկությունների համար դիմել՝ հեռ. 22-02-18, 22-14-85: