ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
22.09.2017
<<ՀՀ Կոտայքի մարզի Կոտայքի կոշտ թափոնների կառավարման աշխատանքների> վերաբերյալ հանրային քննարկումներ

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով 2017թ. հոկտեմբերի  5-ին ժամը 11:00-ին ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդանրի համայնքապետարանում տեղի կունենան  <<Կոտայքի և Գեղարքունիքի ԿԿԹԿ>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված <<ՀՀ Կոտայքի մարզի Կոտայքի կոշտ թափոնների կառավարման աշխատանքների>> գնահատման հաշվետվության վերաբերյալ հանրային քննարկումներ (4-րդ հանրային քննարկում):

Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ ք. Երևան Կոմիտաս 29 հասցեում, ՀՀ բնապահպանության նախարարության պաշտոնական կայքում՝ www.mnp.amհեռ. 010221568, 010220218: