ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
22.09.2017
<<Երևանի ՋԷԿ-ի 220/110/35 ենթակայանի վերակառուցման>> նախնական գնահատման վերաբերյալ հանրային քննարկումներ

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով 2017թ. հոկտեմբերի  3-ին ժամը 11:00-ին քաղաք երևան արին  Բերդի 3, նրբ 3 հասցեում տեղի կունենան  <<Երևանի ՋԷԿ>> ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված <<Երևանի ՋԷԿ-ի  220/110/35 ենթակայանի վերակառուցման>> նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ (2-րդ հանրային քննարկում):

Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ ք. Երևան Կոմիտաս 29 հասցեում, ՀՀ բնապահպանության նախարարության պաշտոնական կայքում՝ www.mnp.amհեռ. 010221568, 010220218: