ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
23.05.2012
Սթ մայիսի 31-ին ժամը 16.00-ին «ԷրԷմԻր էներժի» ՍՊԸ կազմակերպում է հասարակական լսումներ

Սթ մայիսի 31-ին ժամը 16.00-ին «ԷրԷմԻր էներժի» ՍՊԸ  ՀՀ Սյունիքի մարզի Լեռնաձորի գյուղապետարանում կազմակերպում է հասարակական լսումներ՝  «Գեղի-2» ՓՀԷԿ-ի կառուցման աշխատանքային նախագծի  վերաբերյալ:

Նախագծինկարող եք ծանոթանալ «Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ-ում, ք. Երևան Կոմիտաս 29, հեռ. 22-02-18, 22-14-85, 22-15-68: