ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
23.05.2012
Սթ մայիսի 30-ին ժամը 12.00-ին «Ալյումինա Քորփորեյշն» ՍՊԸ կազմակերպում է հասարակական լսումներ

Սթ մայիսի 30-ին ժամը 12.00-ին «Ալյումինա Քորփորեյշն» ՍՊԸ  ՀՀ Կոտայքի մարզպետարանում /ք. Հրազդան/ կազմակերպում է հասարակական լսումներ՝ Թեժսարի նեֆելիտային սիենիտներիհանքավայրիշահագործմանաշխատանքային նախագծի  վերաբերյալ:

Նախագծին կարող եք ծանոթանալ «Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ-ում, ք. Երևան Կոմիտաս 29, հեռ. 22-02-18, 22-14-85, 22-15-68, ՀՀ Կոտայքի մարզպետարանում 093-93-44-93: