ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
26.04.2021
Հայտարարություն տեղական և միջազգային փորձագետներին/խորհրդատվական կազմակերպություններին ներգրավելու վերաբերյալ

Կանաչ կլիմայի հիմնադրամի կողմից հաստատված և Շրջակա միջավայրի նախարարության համակարգմամբ «Պատրաստվածության աջակցություն և նախապատրաստման աջակցություն» դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում ֆինանսավորվող «Կանաչ ֆինանսավորման ծավալների ընդլայնումը Հայաստանի Հանրապետությունում» դրամաշնորհային ծրագիրն իրականացնող «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն հայտարարում է միջազգային և տեղական փորձագետներին/խորհրդատվական կազմակերպություններին ներգրավելու համար մրցույթներ: Մրցույթների, ընթացակարգերի և վերջնաժամկետների վերաբերյալ մանարամասն տեղեկատվությունը ստորև՝ 

RFP N ASB/GSF-05/001
RFP N ASB/GSF-05/002
RFP N ASB/GSF-06/001
RFP N ASB/GSF-06/002