ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
03.08.2023
«Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը հայտարարում է խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերման բաց մրցույթ

ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի կարիքների համար նախաձեռնվել է ազգային մակարդակով պատրաստվածության կարիքների գնահատման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերման գնման ընթացակարգ (ծածկագիր՝ № ՀՀ-ԲԾ-Ա-ԲՄԽԾՁԲ-23/108), որի նախաորակավորման հայտարարությունը և համապատասխան փաստաթղթերը կարող եք գտնել՝ այցելելով procurement.am կայքի «գնումների հայտարարություններ» բաժնի «բաց մրցույթի նախաորակավորման հայտարարություններ» ենթաբաժին։