ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
16.04.2024
Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար հայտարարվել է մրցույթ

Շրջակա միջավայրի նախարարության կարիքների համար ՀՀ Արարատի և Արմավիրի մարզերում խորքային հորերի լուծարման կամ կոնսերվացման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարվել է ՇՄՆ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-24/05 ծածկագրով գնանշման հարցման մրցույթ։
Մրցույթի հայտարարությանը և հրավերին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղմամբ՝ https://armeps.am/epps/cft/listContractDocuments.do: