ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
25.08.2023
Մշակվում է Վայոց Ձորի մարզի Արենի համայնքի Աղավնաձոր գյուղի՝ «Սահրադ» և «Ուլգյուրի ստորոտ» և Չիվա գյուղի՝ «Աղոթից» և «Վերին Քյարիզ» աղբյուրներից՝ ջրառ իրականացնելու ջրօգտագործման թույլտվությունների ստացման նախագիծը

ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

Շրջակա միջավայրի նախարարության ջրային ռեսուրսների կառավարման վարչության կողմից ՀՀ ջրային օրենսգրքի և Կառավարության 07.03.2003թ. N217–Ն և N218-Ն որոշումների պահանջների համաձայն մշակվում է Վայոց Ձորի մարզի Արենի համայնքի Աղավնաձոր գյուղի՝ «Սահրադ» և «Ուլգյուրի ստորոտ» և Չիվա գյուղի՝ «Աղոթից» և «Վերին Քյարիզ» աղբյուրներից՝ համապատասխանաբար՝ 6.1975 լ/վ և 2.3972 լ/վ խմելու-կենցաղային նպատակով ջրառ իրականացնելու ջրօգտագործման թույլտվությունների ստացման նախագիծը:
Բոլոր շահագրգիռ անձինք, ովքեր կցանկանան ծանոթանալ փաստաթղթի մշակման աշխատանքներին և փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակին, կարող են աշխատանքային օրերին ժամը 17 - ից – 18 - ը դիմել ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության մարմին (հասցեն՝ Կառավարական  3-րդ  տուն, 5-րդ հարկ):
Ծանուցմամբ ներկայացրած փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակի վերաբերյալ դիտողություններ և առաջարկություններ ներկայացնելու դեպքում  փաստաթղթի  քննարկումը  տեղի  կունենա  2023 թվականի օգոստոսի 30-ին ժամը 1600 ին, Կառավարական 3-րդ տուն, 5-րդ հարկ, 541 սենյակ:

Շրջակա միջավայրի նախարարություն