Արմավիրի մարզի Արմավիր-1, Արմավիր-4 և Արմավիր-7 միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի ռազմավարական գնահատման հաշվետվությունների և դրանց փորձաքննական գործընթացների  հանրային քննարկումների վերաբերյալ/«Ատրիում պրո ստու

20-10-2020

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/ և ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշման հավելվածի համաձայն, 2020թ. հոկտեմբերի 30-ին, ժամը 11:30-ին հեռավար «Օnline» ձևաչափով «Zoom» ծրագրի կիրառմամբ տեղի կունենա «Ատրիում պրո ստուդիո» ՍՊԸ կողմից ներկայացված Արմավիրի մարզի Արմավիր-1, Արմավիր-4 և Արմավիր-7 միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ռազմավարական գնահատման հաշվետվությունների և դրանց փորձաքննական գործընթացների  վերաբերյալ հանրային քննարկումներ /չորրորդ փուլ/:
Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ նաև շրջակա միջավայրի նախարարության պաշտոնական կայքում (www.mnp.am), ք. Երևան, Բուզանդի 1/3 հասցեում հեռ. 011/22-02-18:

<
>