Մշակվում  է Սյունիքի  մարզի Գորիս քաղաքի  վարչական տարածքում Հովհաննես Ադունցի 3.6 հա սեփական հողատարածքի ոռոգման/գյուղատնտեսական/ նպատակով՝  անանուն աղբյուրից՝  1,4 լ/վ  ջրաքանակով ջրառի նոր ջրօգտագործման  թույլտվության   նախագիծը

02-09-2020

ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

Շրջակա միջավայրի  նախարարության լիցենզիաների,թույլտվությունների և համաձայնեցումների վարչության կողմից   ՀՀ  ջրային օրենսգրքի և  Կառավարության 07.03.2003թ. N217–Ն և N218-Ն որոշումների պահանջների  համաձայն  մշակվում  է Սյունիքի  մարզի Գորիս քաղաքի  վարչական տարածքում Հովհաննես Ադունցի 3.6 հա սեփական հողատարածքի ոռոգման/գյուղատնտեսական/ նպատակով՝  անանուն աղբյուրից՝  1,4 լ/վ  ջրաքանակով ջրառի նոր ջրօգտագործման  թույլտվության   նախագիծը: 
Բոլոր շահագրգիռ անձինք, ովքեր կցանկանան ծանոթանալ փաստաթղթի մշակման աշխատանքներին և փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակին, կարող են աշխատանքային օրերին ժամը 17 - ից – 18 - ը դիմել ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության մարմին (հասցեն՝ Կառավարական  3-րդ  տուն, 5-րդ հարկ):
Ծանուցմամբ ներկայացրած փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակի վերաբերյալ դիտողություններ և առաջարկություններ ներկայացնելու դեպքում  փաստաթղթի  քննարկումը  տեղի կունենա 2020 թվականի սեպտեմբերի 8-ին, ժամը 1600 ին, Կառավարական 3-րդ տուն,  5-րդ հարկ, 541 սենյակ:

                                  
                                                  Շրջակա միջավայրի նախարարություն

<
>