Ն. Բախչաջյանի կողմից Թբիլիսյան 29/27 հասցեում նախատեսվող պահեստային և գրասենյակային տարածքի աշխատանքային նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ

03-02-2020

   

<
>