Դավթաշեն վարչական շրջան, Փիրումյան փողոց 13 հասցեում բազմաֆունկցիոնալ բնակելի համալիրի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ/<<Պարս>> ՍՊԸ

12-12-2019

   

<
>