ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿ, ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ, ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳՐԵՐ


13.01.2019թ.

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ  ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ  ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ  ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 15-Ի  N 475-Լ ՀՐԱՄԱՆՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (Շրջակա միջավայրի նախարարության  Գլխավոր քարտուղարի N5-Լ, 10.01.2020թ. հրաման)


ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ  ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ  ԱՆՁՆԱԳՐԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ  ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 15-Ի  N 476-Լ ՀՐԱՄԱՆՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (Շրջակա միջավայրի նախարարության  Գլխավոր քարտուղարի N6-Լ, 10.01.2020թ. հրաման)


ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ  ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ   (Շրջակա միջավայրի նախարարություն, N2-Լ, 10.01.2020թ. հրաման)

 

 

 

<
>