ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԹԱՓՈՒՐ ՀԱՍՏԻՔՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 12.04.2021թ. Շրջակա միջավայրի նախարարության  լիցենզիաների, թույլտվությունների և համաձայնեցումների վարչության ջրօգտագործման թույլտվությունների բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր` 15-32.1-Մ2-10) քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար

Դիմումի ձև
Պաշտոնի անձնագիր (15-32.1-Մ2-10)


17.03.2021թ. Շրջակա միջավայրի նախարարության  մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժնի բարեվարքության հարցերով կազմակերպչի  (ծածկագիրը` 15-33.5-Մ2-1) քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար

Դիմումի ձև
Պաշտոնի անձնագիր (15-33.5-Մ2-1)
Մասնագիտական  գիտելիքների շրջանակը և աղբյուրները  (15-33.5-Մ2-1)
ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (15-33.5-Մ2-1)


04.03.2021թ. Շրջակա միջավայրի նախարարության լիցենզիաների, թույլտվությունների և համաձայնեցումների վարչության կենսառեսուրսների թույլտվությունների բաժնի մասնագետի (ծածկագիր` 15-32.1-Մ6-2)  քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար 

Դիմումի ձև
Պաշտոնի անձնագիր (15-32.1-Մ6-2)
ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (15-32.1-Մ6-2)


13.01.2021թ. Շրջակա միջավայրի նախարարության միջազգային համագործակցության վարչության մասնագետի (ծածկագիր` 15-32.3-Մ6-2) քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար 

Դիմումի ձև
ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (15-32.3-Մ6-2)


12.05.2020թ. Շրջակա միջավայրի նախարարության ֆինանսատնտեսական վարչության  բյուջետային ծրագրերի և գնումների գործընթացի իրականացման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր` 15-33.2-Մ4-5) քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար 

Դիմումի ձև
ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ծածկագիր` 15-33.2-Մ4-5)


23.10.2019թ.Նախարարության միջազգային համագործակցության վարչության արտաքին կապերի բաժնի առաջատար մասնագետի (ծածկագիր` 16-3.2-151) քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ծածկագիր` 16-3.2-151)


24.06.2019թ.Նախարարության վտանգավոր նյութերի և թափոնների քաղաքականության բաժնի առաջատար մասնագետի (ծածկագիր` 16-3.3-100) քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ծածկագիր` 16-3.3-100)


17.06.2019թ.Նախարարության բնապահպանական ռազմավարական ծրագրերի ու մոնիթորինգի վարչության շրջակա միջավայրի պահպանության տնտեսական մեխանիզմների, ստանդարտների ու տեխնիկական կանոնակարգերի բաժնի առաջատար մասնագետի (ծածկագիր` 16-3.2-135) քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ծածկագիր` 16-3.2-135)


17.06.2019թ.Նախարարության կենսառեսուրսների կառավարման գործակալության կենդանական ռեսուրսների կառավարման բաժնի առաջին կարգի մասնագետի (ծածկագիր` 16-4.1-40) քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ծածկագիր` 16-4.1-40)


06.05.2019թ. Բնապահպանության նախարարության Բնապահպանական ռազմավարական ծրագրերի ու մոնիթորինգի վարչության ռազմավարական ծրագրերի ու մոնիթորինգի բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր` 16-2.3-184)   քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթ

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ծածկագիր` 16-2.3-184)  


11.12.2018թ. Բնապահպանության նախարարության կենսառեսուրսների կառավարման գործակալության բուսական ռեսուրսների կառավարման բաժնի առաջատար մասնագետի (ծածկագիր` 16-3.2-47)  քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ծածկագիր` 16-3.2-47)


03.12.2018թ.  Բնապահպանության նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է քաղաքացիական ծառայության հետևյալ (ծածկագիր`  16-2.3-211) ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթ

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ծածկագիր`  16-2.3-211)


19.11.2018թ. Բնապահպանության նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է քաղաքացիական ծառայության հետևյալ (ծածկագիր`  16-2.3-211) ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթ

ՏԵՂԵԿԱՆՔ (ծածկագիր` 16-2.3-211)   

 


22.10.2018թ. Բնապահպանության նախարարությունը ՀՀ քաղաքացիներին տեղեկացնում է Բնապահպանության նախարարության գլխավոր քարտուղարի (ծածկագիր` 16-1.1-1 )   ժամանակավոր թափուր պաշտոնի վերաբերյալ 

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ծածկագիր` 16-1.1-1 ) )


15.10.2018թ. Բնապահպանության նախարարության ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալության ջրային ռեսուրսների կադաստրի վարման և մոնիտորինգի բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր` 16-2.3-129)   քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար 

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ծածկագիր` 16-2.3-129)


01.10.2018թ. Բնապահպանության նախարարության վտանգավոր նյութերի և թափոնների քաղաքականության  բաժնի առաջատար մասնագետի (ծածկագիր` 16-3.3-100)  քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար 

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ծածկագիր` 16-3.3-100)


24.09.2018թ. Բնապահպանության  նախարարության բնապահպանական ռազմավարական ծրագրերի ու մոնիթորինգի վարչության շրջակա միջավայրի պահպանության տնտեսական մեխանիզմների, ստանդարտների ու տեխնիկական կանոնակարգերի բաժնի   գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր` 16-2.3-187) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար հայտարարություն

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ծածկագիր` 16-2.3-187)


03.09.2018թ. Բնապահպանության նախարարության քարտուղարության արձանագրային և արխիվացման բաժնի առաջին կարգի մասնագետի (ծածկագիր` 16-4.1-82) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար 

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ծածկագիր` 16-4.1-82)


03.09.2018թ. Բնապահպանության նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է քաղաքացիական ծառայության հետևյալ ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթ (ծածկագիր`16-2.3-219)

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ծածկագիր` 16-2.3-219)


20.08.2018թ. Բնապահպանության նախարարության ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալության ջրային ռեսուրսների կադաստրի վարման և մոնիտորինգի բաժնի պետի տեղակալի  (ծածկագիր` 16-2.3-123) քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար հայտարարություն

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ծածկագիր` 16-2.3-123)


14.08.2018թ. Բնապահպանության նախարարության վտանգավոր նյութերի և թափոնների քաղաքականության բաժնի առաջին կարգի մասնագետի (ծածկագիր` 16-4.2-35) քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար  հայտարարություն

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ծածկագիր` 16-4.2-35)


14.08.2018թ. Բնապահպանության նախարարության Ֆինանսատնտեսական վարչության բյուջետային ծրագրերի և գնումների գործընթացի իրականացման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր` 16-2.3-219) /հղիության և ծննդաբերության արձակուրդ/ քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթի հայտարարություն

ՏԵՂԵԿԱՆՔ (ծածկագիր` 16-2.3-219)


06.08.2018թ. Բնապահպանության նախարարության կենսառեսուրսների կառավարման գործակալության բուսական ռեսուրսների կառավարման բաժնի առաջատար մասնագետի (ծածկագիր` 16-3.2-47) քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար հայտարարություն

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ծածկագիր` 16-3.2-47)


30.07.2018թ. Բնապահպանության նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է քաղաքացիական ծառայության հետևյալ ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթ (ծածկագիր` 16-2.3-219)

ՏԵՂԵԿԱՆՔ (ծածկագիր` 16-2.3-219)


30.07.2018թ. Բնապահպանության նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է քաղաքացիական ծառայության հետևյալ ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթ (ծածկագիր` 16-3.2-107)

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ծածկագիր` 16-3.2-107)


26.07.2018թ. Բնապահպանության նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է քաղաքացիական ծառայության հետևյալ ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթ (ծածկագիր` 16-1.2-2)

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ծածկագիր` 16-1.2-2)


<
>