ԹԱՓՈՒՐ ՀԱՍՏԻՔՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


17.03.2021թ. Շրջակա միջավայրի նախարարության գլխավոր քարտուղարի տեղակալի (ծածկագիր` 15-Ղ2-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին

ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ (ծածկագիր` 15-Ղ2-1)


17.03.2021թ. Շրջակա միջավայրի նախարարության հողերի և ընդերքի քաղաքականության վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը՝ 15-32.10-Մ2-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին

ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ (ծածկագիրը՝ 15-32.10-Մ2-1)


17.03.2021թ. Շրջակա միջավայրի նախարարության անտառային քաղաքականության վարչության պետի (ծածկագիրը՝ 15-32.8-Ղ3-2)  քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին

ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ (ծածկագիրը՝ 15-32.8-Ղ3-2)


17.03.2021թ. 
Շրջակա միջավայրի նախարարության ռազմավարական քաղաքականության վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր` 15-32.2-Մ2-11)  քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար արտաքին մրցույթ անցկացնելու մասին

ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ (ծածկագիր` 15-32.2-Մ2-11)


26.02.2021թ. Արտաքին մրցույթ՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության լիցենզիաների, թույլտվությունների և համաձայնեցումների  վարչության ջրօգտագործման թույլտվությունների բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր` 15-32.1-Մ2-10) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար 

ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ (ծածկագիր` 15-32.1-Մ2-10)
Տեղեկատվություն՝ մրցույթի թեստի փուլի մասին (ծածկագիր` 15-32.1-Մ2-10)
Տեղեկատվություն՝ մրցույթի հարցազրույցի փուլի մասին (ծածկագիր` 15-32.1-Մ2-10)


19.01.2021թ. Արտաքին մրցույթ՝  Շրջակա միջավայրի նախարարության միջազգային համագործակցության վարչության պետի տեղակալի (ծածկագիր` 15-32.3-Ղ4-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար 

ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ (ծածկագիր` 15-32.3-Ղ4-3)
Տեղեկատվություն՝ մրցույթի թեստի փուլի մասին  (ծածկագիր` 15-32.3-Ղ4-3)
Տեղեկատվություն՝ մրցույթի հարցազրույցի փուլի մասին (ծածկագիր` 15-32.3-Ղ4-3)


19.01.2021թ. Արտաքին մրցույթ՝  Շրջակա միջավայրի նախարարության իրավաբանական վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր` 15-32.4-Մ2-5) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար  

ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ (ծածկագիր` 15-32.4-Մ2-5)
Տեղեկատվություն՝ մրցույթի թեստի փուլի մասին (ծածկագիր` 15-32.4-Մ2-5)
Տեղեկատվություն՝ մրցույթի հարցազրույցի փուլի մասին (ծածկագիր` 15-32.4-Մ2-5)


19.01.2021թ. Արտաքին մրցույթ՝  Շրջակա միջավայրի նախարարության հողերի և ընդերքի քաղաքականության վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը՝ 15-32.10-Մ2-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար  

ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ (ծածկագիր` 15-32.10-Մ2-2)
Տեղեկատվություն՝ մրցույթի թեստի փուլի մասին (ծածկագիր` 15-32.10-Մ2-2)
Տեղեկատվություն՝ մրցույթի հարցազրույցի փուլի մասին  (ծածկագիր` 15-32.10-Մ2-2)


19.01.2021թ. Արտաքին մրցույթ՝  Շրջակա միջավայրի նախարարության մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր` 15-33.5-Մ2-3)  քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար 

ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ (ծածկագիր` 15-33.5-Մ2-3)
Տեղեկատվություն՝ մրցույթի թեստի փուլի մասին (ծածկագիր` 15-33.5-Մ2-3)
Տեղեկատվություն՝ մրցույթի հարցազրույցի փուլի մասին (ծածկագիր` 15-33.5-Մ2-3)


12.01.2021թ. Արտաքին մրցույթ՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության ֆինանսատնտեսական վարչության տնտեսական և տեխնիկական սպասարկման բաժնի  պետի (ծածկագիրը՝ 15-33.2-Ղ4-5) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ (ծածկագիր` 15-33.2-Ղ4-5)
Տեղեկատվություն՝ մրցույթի թեստի փուլի մասին (ծածկագիրը՝ 15-33-2-Ղ4-5)
Տեղեկատվություն՝ մրցույթի հարցազրույցի փուլի մասին (ծածկագիրը՝ 15-33-2-Ղ4-5)


12.01.2021թ. Արտաքին մրցույթ՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության բնության հատուկ պահպանվող տարածքների և կենսաբազմազանության քաղաքականության վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր` 15-32.9-Մ2-9)  քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար

ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ (ծածկագիր` 15-32.9-Մ2-9)
Տեղեկատվություն՝ մրցույթի թեստի փուլի մասին (ծածկագիր` 15-32.9-Մ2-9)
Տեղեկատվություն՝ մրցույթի հարցազրույցի փուլի մասին  (ծածկագիր` 15-32.9-Մ2-9)


12.01.2021թ. Արտաքին մրցույթ՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության ռազմավարական քաղաքականության վարչության պետի տեղակալի (ծածկագիր` 15-32.2-Ղ4-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար

ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ (ծածկագիր` 15-32.2-Ղ4-3)
Տեղեկատվություն՝ մրցույթի թեստի փուլի մասին (ծածկագիրը՝ 15-32-2-Ղ4-3)
Տեղեկատվություն՝ մրցույթի հարցազրույցի փուլի մասին (ծածկագիրը՝ 15-32-2-Ղ4-3)


12.01.2021թ. Արտաքին մրցույթ՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության լիցենզիաների, թույլտվություններ և համաձայնեցումների  վարչության ջրօգտագործման թույլտվությունների բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր` 15-32.1-Մ2-6) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար

ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ (ծածկագիր`15-32.1-Մ2-6)
Տեղեկատվություն՝ մրցույթի թեստի փուլի մասին (ծածկագիրը՝ 15-32-1-Մ2-6)
Տեղեկատվություն՝ մրցույթի հարցազրույցի փուլի մասին  (ծածկագիրը՝ 15-32-1-Մ2-6)


23.12.2020թ. Արտաքին մրցույթ՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության գլխավոր քարտուղարի տեղակալի (ծածկագիրը՝ 15-Ղ2-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 

ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ (ծածկագիրը՝ 15-Ղ2-1)
Տեղեկատվություն՝ մրցույթի թեստի փուլը հաղթահարած  մասնակիցների մասին (ծածկագիրը՝ 15-Ղ2-1)
Տեղեկատվություն՝ մրցույթի հարցազրույցի փուլի մասին (ծածկագիրը՝ 15-Ղ2-1)


23.12.2020թ. Արտաքին մրցույթ՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության ջրային քաղաքականության վարչության պետի (ծածկագիրը՝ 15-32.7-Ղ3-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 

ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ (ծածկագիրը՝ 15-32.7-Ղ3-1)
Տեղեկատվություն՝ մրցույթի թեստի փուլը հաղթահարած  մասնակիցների մասին (ծածկագիրը՝ 15-32.7-Ղ3-1)
Տեղեկատվություն՝ մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած միակ մասնակցի մասին (ծածկագիրը՝ 15-32.7-Ղ3-1)


23.12.2020թ. Արտաքին մրցույթ՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության անտառային քաղաքականության վարչության պետի (ծածկագիրը՝ 15-32.8-Ղ3-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 

ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ (ծածկագիրը՝ 15-32.8-Ղ3-2)
Տեղեկատվություն՝ մրցույթի թեստի փուլը հաղթահարած  մասնակիցների մասին (ծածկագիրը՝ 15-32.8-Ղ3-2)
Տեղեկատվություն՝ մրցույթի հարցազրույցի փուլի մասին (ծածկագիրը՝ 15-32.8-Ղ3-2)


23.12.2020թ. Արտաքին մրցույթ՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության բնության հատուկ պահպանվող տարածքների և կենսաբազմազանության քաղաքականության վարչության պետի (ծածկագիրը՝ 15-32.9-Ղ3-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 

ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ (ծածկագիրը՝ 15-32.9-Ղ3-1)
Տեղեկատվություն՝ մրցույթի թեստի փուլը հաղթահարած  մասնակցի մասին (ծածկագիրը՝ 15-32.9-Ղ3-1)
Տեղեկատվություն՝ մրցույթի հարցազրույցի փուլի մասին (ծածկագիրը՝ 15-32.9-Ղ3-1)


27.08.2020թ. Մրցույթ՝  Շրջակա միջավայրի նախարարության հողերի և ընդերքի քաղաքականության վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը՝ 15-32.10-Մ2-5) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ (ծածկագիրը՝ 15-32.10-Մ2-5)
Քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար մրցույթի ծանուցում
Տեղեկատվություն՝ մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած միակ մասնակցի մասին (ծածկագիրը՝ 15-32.10-Մ2-5)


27.08.2020թ. Մրցույթ՝  Շրջակա միջավայրի նախարարության անտառային քաղաքականության վարչության պետի (ծածկագիրը՝ 15-32.8-Ղ3-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 

ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ (ծածկագիրը՝ 15-32.8-Ղ3-2)
Քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար մրցույթի ծանուցում

Մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցուցակ (ծածկագիրը՝ 15-32.8-Ղ3-2)
Տեղեկատվություն՝ մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած միակ մասնակցի մասին (ծածկագիրը՝ 15-32.8-Ղ3-2)


27.08.2020թ. Մրցույթ՝  Շրջակա միջավայրի նախարարության կլիմայական քաղաքականության վարչության պետի (ծածկագիրը՝ 15-32.5-Ղ3-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ (ծածկագիրը՝ 15-32.5-Ղ3-2)
Քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար մրցույթի ծանուցում

Մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցուցակ (ծածկագիրը՝ 5-32.5-Ղ3-2)


21.08.2020թ. Մրցույթ՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության իրավաբանական վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը՝ 15-32.4-Մ2-10) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ (ծածկագիրը՝ 15-32.4-Մ2-10)
Մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացու ցուցակ (ծածկագիրը՝ 15-32.4-Մ2-10)
Տեղեկատվություն՝ մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած միակ մասնակցի մասին (ծածկագիրը՝ 15-32.4-Մ2-10)


 

21.08.2020թ. Մրցույթ՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը՝ 15-33.3-Մ2-4) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 

ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ (ծածկագիրը՝ 15-33.3-Մ2-4)
Մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացու ցուցակ (ծածկագիրը՝ 15-33.3-Մ2-4)


 

21.08.2020թ. Մրցույթ՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր` 15-33.5-Մ2-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ (ծածկագիր` 15-33.5-Մ2-3)


07.08.2020թ. Մրցույթ՝  Շրջակա միջավայրի նախարարության լիցենզիաների, թույլտվությունների և համաձայնեցումների վարչության Սևանի ջրավազանային տարածքային կառավարման բաժնի պետի (ծածկագիր` 15-32.1-Ղ4-12) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթ անցկացնելու մասին

ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ (ծածկագիրը՝ 15-32.1-Ղ4-12)
Մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացու ցուցակ (ծածկագիրը՝ 15-32.1-Ղ4-12)
Տեղեկատվություն՝ մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած միակ մասնակցի մասին (ծածկագիրը՝ 15-32.1-Ղ4-12)


07.08.2020թ. Մրցույթ՝  Շրջակա միջավայրի նախարարության լիցենզիաների, թույլտվությունների և համաձայնեցումների վարչության Ախուրյանի ջրավազանային տարածքային կառավարման բաժնի պետի (ծածկագիր` 15-32.1-Ղ4-13) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթ անցկացնելու մասին

ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ (ծածկագիրը՝ 15-32.1-Ղ4-13)
Մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացու ցուցակ (ծածկագիրը՝ 15-32.1-Ղ4-13)
Տեղեկատվություն՝ մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած միակ մասնակցի մասին (ծածկագիրը՝ 15-32.1-Ղ4-13)


07.08.2020թ. Մրցույթ՝  Շրջակա միջավայրի նախարարության հողերի և ընդերքի քաղաքականության վարչության պետի (ծածկագիրը՝ 15-32.10-Ղ3-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ (ծածկագիրը՝ 15-32.10-Ղ3-1)
Մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացու ցուցակ (ծածկագիրը՝ 15-32.10-Ղ3-1)
Տեղեկատվություն՝ մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած միակ մասնակցի մասին (ծածկագիրը՝ 15-32.10-Ղ3-1)


06.08.2020թ. Մրցույթ՝  Շրջակա միջավայրի նախարարության ռազմավարական քաղաքականության վարչության պետի տեղակալի (ծածկագիր` 15-32.2-Ղ4-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար 

ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ (ծածկագիրը՝ 15-32.2-Ղ4-3)
Մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացու ցուցակ (ծածկագիրը՝ 15-32.2-Ղ4-3)
Տեղեկատվություն՝ մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած միակ մասնակցի մասին (ծածկագիրը՝ 15-32.2-Ղ4-3)


06.08.2020թ. Մրցույթ՝  Շրջակա միջավայրի նախարարության լիցենզիաների, թույլտվությունների և համաձայնեցումների վարչության ջրավազանային պլանավորման կառավարման բաժնի պետի (ծածկագիր` 15-32.1-Ղ4-8) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար

ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ (ծածկագիր` 15-32.1-Ղ4-8)
Մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացու ցուցակ (ծածկագիրը՝ 15-32.1-Ղ4-8)
Տեղեկատվություն՝ մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած միակ մասնակցի մասին (ծածկագիրը՝ 15-32.1-Ղ4-8)

 


06.08.2020թ. Մրցույթ՝  Շրջակա միջավայրի նախարարության միջազգային համագործակցության վարչության պետի տեղակալի (ծածկագիր` 15-32.3-Ղ4-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար 

ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ (ծածկագիր` 15-32.3-Ղ4-3)
Մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացու ցուցակ (ծածկագիրը՝ 15-32.3-Ղ4-3)
Տեղեկատվություն՝ մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած միակ մասնակցի մասին (ծածկագիրը՝ 15-32.3-Ղ4-3)


Մրցույթ՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության առաջին բաժնի զորահավաքի գծով ավագ մասնագետի (ծածկագիրը՝ 15-33.4-Մ3-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ (ծածկագիրը՝ 15-33.4-Մ3-1)
Մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացու ցուցակ (ծածկագիրը՝ 15-33.4-Մ3-1)
Տեղեկատվություն՝ մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած միակ մասնակցի մասին (ծածկագիրը՝ 15-33.4-Մ3-1)


Մրցույթ՝  Շրջակա միջավայրի նախարարության կլիմայական քաղաքականության վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը՝ 15-32.5-Մ2-7) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ (ծածկագիրը՝ 15-32.5-Մ2-7)
Մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացու ցուցակ (ծածկագիրը՝ 15-32.5-Մ2-7)
Տեղեկատվություն՝ մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած միակ մասնակցի մասին (ծածկագիրը՝ 15-32.5-Մ2-7)


Մրցույթ՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության լիցենզիաների, թույլտվությունների և համաձայնեցումների վարչության ջրավազանային պլանավորման կառավարման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր` 15-32.1-Մ2-23) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթ անցկացնելու մասին

ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ (ծածկագիրը՝ 15-32.1-Մ2-23)
Մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացու ցուցակ (ծածկագիրը՝ 15-32.1-Մ2-23)
Տեղեկատվություն՝ մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած միակ մասնակցի մասին (ծածկագիրը՝ 15-32.1-Մ2-23)

<
>