ՈՐՍԱՀԱՆԴԱԿՆԵՐ


Հայաստանի Հանրապետության տարածքում  կենդանական աշխարհի օբյեկտների` սոցիալական նպատակներով օգտագործման (սիրողական ձկնորսություն) մասին պայմանագրերի կնքման համար անհրաժեշտ տեղեկատվություն 2021թ.


Շրջակա միջավայրի նախարարությունը մայիսի 18-ից ևս քաղաքացիներին հորդորում և խնդրում է սիրողական ձկնորսության համար դիմում-հայտերն ուղարկել ԱՌՑԱՆՑ տարբերակով:
Ձեր էլեկտրոնային դիմում-հայտերը կարող եք ուղղել շրջակա միջավայրի նախարարության էլեկտրոնային փոստի` minenv@env.am
Սիրողական ձկնորսության դիմում-հայտի ձևաթուղթն ու անհրաժեշտ այլ տեղեկությունները կցված են սույն հայտարարությանը։
Հայցում ենք ձեր ներողամտությունը՝ պատճառված անհարմարության համար։


<<ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՎԱՅՐԻ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՈՎ  ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ (ՍԻՐՈՂԱԿԱՆ ՈՐՍ ԵՎ ՁԿՆՈՐՍՈՒԹՅՈՒՆ, ՁԿՆՈՐՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՈՐՍԻ ՕԲՅԵԿՏ ՉՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՈՐՍ) ՀԱՅՏԻ ԵՎ  ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՁԵՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ>> բնապահպանության նախարարի 2019թվականի փետրվարի 12-ի N 33 - Ն հրաման


ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԻ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ (ՈՐՍԱՀԱՆԴԱԿՆԵՐԻ) ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ, ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ, ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՈՐՍԱՀԱՆԴԱԿՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ N 860-Ն ՈՐՈՇՈՒՄ

Հավելված 1

ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԻ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ (ՈՐՍԱՀԱՆԴԱԿՆԵՐԻ) ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ, ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ, ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՐԳ

Հավելված 2

ՈՐՍԱՀԱՆԴԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՍԽԵՄԱՆԵՐԻ՝ ԸՍՏ ՄԱՐԶԵՐԻ ՑԱՆԿ

<
>