ՆՅՈՒԹԵՐՇրջակա միջավայրի նախարարության և արդարադատության նախարարության «Թարգմանությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի  համատեղ  ջանքերով թարգմանվել է ՄԱԿ-ի ԵՏՀ Մաաստրիխտի առաջարկությունը՝ շրջակա միջավայրի հարցերին առնչվող որոշումների կայացման գործընթացին հանրության արդյունավետ մասնակցությունը խթանելու վերաբերյալ։

 

 


Համագործակցությունը հասարակական կազմակերպությունների հետ


ՁԵՌՆԱՐԿ  «Աջակցություն փոքր ՀԷԿ-երին վերաբերող բարեփոխումներին` գետային էկոհամակարգերի կայուն օգտագործման նպատակով հանրության և ՀՀ բնապահպանության նախարարության երկխոսության միջոցով»


Փոքր ՀԷԿ-եր, վերականգնվող էներգետիկա
 

<
>