Մրցույթի արդյունքներ

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ռազմական դրությամբ պայմանավորված կասեցվել են շրջակա միջավայրի նախարարության անտառային քաղաքականության վարչության պետի (ծածկագիրը՝ 15-32.8-Ղ3-2), շրջակա միջավայրի նախարարության կլիմայական քաղաքականության վարչության պետի (ծածկագիրը՝ 15-32.5-Ղ3-2), շրջակա միջավայրի նախարարության հողերի և ընդերքի քաղաքականության վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը՝ 15-32.10-Մ2-5) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար հայտարարված արտաքին մրցույթների անցկացումը։
Շրջակա միջավայրի նախարարության մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժինը մրցույթները վերսկսելու և անցկացնելու ժամկետների վերաբերյալ  տեղեկատվությունը կիրազեկի մրցույթի մասնակիցներին։  Հրաման 589-Ա, 28.09.2020թ.


ՀՀ ԲՆ Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին, Հրաման N117-Ա, 13.04.2018թ. Վահագն Առաքելյանին պաշտոնում նշանակելու մասին

ՀՀ ԲՆ Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին, Հրաման N113-Ա, 11.04.2018թ. Վահագն Ղուկասյանին պաշտոնում նշանակելու մասին

ՀՀ ԲՆ Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին, Հրաման N109-Ա, 07.04.2018թ. Արամ Գասպարյանին պաշտոնում նշանակելու մասին

ՀՀ ԲՆ Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին, Հրաման N105-Ա, 06.04.2018թ. Բագրատ Նահապետյանին պաշտոնում նշանակելու մասին

ՀՀ ԲՆ Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին, Հրաման N92-Ա, 26.03.2018թ. Ռոզա Սեխլեյանին պաշտոնում նշանակելու մասին

ՀՀ ԲՆ Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին, Հրաման N88-Ա, 23.03.2018թ. Վրեժ Գալոյանին պաշտոնում նշանակելու մասին

ՀՀ ԲՆ Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին, Հրաման N84-Ա, 22.03.2018թ. Նաիրա Աղաբաբյանին պաշտոնում նշանակելու մասին

ՀՀ ԲՆ Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին, Հրաման N82-Ա, 22.03.2018թ. Արմեն Մովսիսյանին պաշտոնում նշանակելու մասին

ՀՀ ԲՆ Բնապահպանության նախարարություն, Հրաման N63-Ա, 17.03.2018թ. Հ.Մկրտչյանին պաշտոնում նշանակելու մասին

ՀՀ ԲՆ Աշխատակազմ,  Հրաման N110-Ա, 15.03.2018թ. Լ.Սմբատյանին պաշտոնում նշանակելու մասին

ՀՀ ԲՆ Աշխատակազմ, Հրաման N96-Ա, 05.03.2018թ. Մ.Սարգսյանին պաշտոնում նշանակելու մասին

ՀՀ ԲՆ Աշխատակազմ,  Հրաման N88-Ա, 01.03.2018թ. Ա.Խաչատուրյանին պաշտոնում նշանակելու մասին

ՀՀ ԲՆ Աշխատակազմ,  Հրաման N12-Ա, 17.01.2018թ. Ա.Գրիգորյանին պաշտոնում նշանակելու մասին


Ընդունման հրաման N805-Ա, 16.09.2014

Ընդունման հրաման N803-Ա, 16.09.2014

Ընդունման հրաման N536-Ա

Ընդունման հրաման N419-Ա

Ընդունման հրաման N199-Ա

Ընդունման հրաման N178-Ա

Ընդունման հրաման N152-Ա

Ընդունման հրաման N107-Ա

<
>