ՄԱԿ-ի «Անապատացման դեմ պայքար» կոնվենցիա     ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 7-ՐԴ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ  /ռուսերեն տարբերակ/

          Հավելված 1հավելված 2, Հավելված 3, Հավելված 4 /ռուսերեն տարբերակներ/
 


ՀՀ  բնապահպանության նախարարությանն առընթեր ՄԱԿ-ի "Անապատացման դեմ պայքարն այն երկրներում, որոնք ենթակվում են լուրջ երաշտի և/կամ անապատացման, հատկապես Աֆրիկայում" կոնվենցիայի իրականացման համակարգող խորհրդի ԿԱԶՄԸ (ՀՀ բնապահպանության նախարարի N393-Ա 06.11.2017 հրաման)


Կոնվենցիայի տեքստը և հավելվածները(I-V)


Հայաստանի Հանրապետությունում անապատացման դեմ պայքարի  ռազմավարությանը և գործողությունների ազգային ծրագրին հավանություն տալու մասին ( ՀՀ կառավարության 2015 թ.մայիսի 27-ի նիստի N23 արձանագրային որոշում)


Հունիսի 17-ն անապատացման դեմ պայքարի միջազգային օր

<
>