ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Գծապատկերը     

Նախարարության գործունեության
համակարգման գծապատկերը 

Նախարար`  


Հասցե` 0010, ՀՀ, ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
Կառավարական տուն 3

  ընդունարան  (+374 11) 818-501, (+374 10) 52-10-99
  

  վեբկայք` www.env.am 

  


Նախարարի առաջին տեղակալ`

 

 ՎԱՀԵ  ՋԻԼԱՎՅԱՆ

   (+374 11) 818-520
 vahe.jilavyan@env.am

 

 


Նախարարի տեղակալ`ԻՐԻՆԱ ՂԱՓԼԱՆՅԱՆ

  (+374 11) 818-518
 irina.ghaplanyan@env.am

 

 


Նախարարի  տեղակալ`

 

ՎԱՐԴԱՆ ՄԵԼԻՔՅԱՆ

  (+374 11) 818-523
 vardan.melikyan@env.am
 

 

 

_____________________________________________________________________

Նախարարի խորհրդականներ`

ՆԱՐԻՆԵ ՍՈԼՈՄՈՆՅԱՆ

  (+374 11) 818-511
  narine.solomonyan@env.am

 

ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՐՏԻԿՅԱՆ

  (+374 11) 818-509
  harutyun.martikyan@env.am

______________________________________________________________________

Նախարարի օգնականներ`

 

ՀԱՅՐԱՊԵՏ ՀԱԿՈԲՅԱՆ

.  (+374 11) 818 502
  hayrapet.hakobyan@env.am

 

 

 

 

ՆԱՏԱԼԻ ՍԱՀԱԿՅԱՆ

.  (+374 11) 818 555
  natali.sahakyan@env.am

 

 

___________________________________________________________________

Նախարարի իրավախորհրդատուներ`

  (+374 11) 818 502
 

___________________________________________________________________

Նախարարի մամուլի քարտուղար

 Դավիթ Գրիգորյան

(+374 11) 818-557
  press@env.am

_____________________________________________________________________

Նախարարի  տեղակալի օգնական`

 

ԴԻԱՆԱ ԵՐԻՑՓՈԽՅԱՆՑ

  (+374 11)   818 518
  y.diana@env.am

 

 

______________________________________________________________________

Գլխավոր քարտուղարի պաշտոնակատար  

թափուր

   (+374 11) 818-520
 


 

Գլխավոր քարտուղարի  տեղակալ

  

ԱՇՈՏ  ԱՎԱԼՅԱՆ

   (+374 11) 818-570
  avalyan@env.am


 

 

______________________________________________________________________

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ

ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Շրջակա միջավայրի պահպանության քաղաքականության վարչություն
Կենսաբազմազանության և անտառային քաղաքականության  վարչություն

Բնապահպանական  ռազմավարական ծրագրերի ու մոնիթորինգի վարչություն
Հողերի և ընդերքի  քաղաքականության վարչություն
Իրավաբանական վարչություն
Միջազգային համագործակցության վարչություն
Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչություն

Վտանգավոր նյութերի և թափոնների քաղաքականության վարչություն

 

ԱՋԱԿՑՈՂ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ
Քարտուղարություն
Ֆինանսատնտեսական վարչություն
Անձնակազմի կառավարման  բաժին
Առաջին բաժին


ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալություն
Կենսառեսուրսների կառավարման գործակալություն
Թափոնների և մթնոլորտ արտանետումների կառավարման գործակալություն

<
>