ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

11.09.2020թ. Երևան քաղաքի 59 հասցեում նախատեսվող  բնակելի համալիրի աշխատանքային նախագծի  շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկումների արձանագրություններ 


07.10.2019թ. Աջափնյակ վարչական շրջանի Ֆուչիկի փողոցի 1/1 և 1/2 հասցեներում նախատեսվող բազմաֆունկցիոնալ բնակելի համալիրի կառուցմանշրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկումների արձանագրություններ 


28.06.2019թ. Գեղարքունիքի մարզի Գեղհովիտ համայնքում կայացած հանրային լսումների արձանագրությունը


19.12.2018թ. <<Ագապե>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված ՀՀ տարածքի 6-րդ պայմանական բլոկի Կապան համայնքում նավթի և բնական գազի երկրաբանական ուսումնասիրության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ երկրորդ հանրային քննարկման արձանագրություն 


14.11.2018թ. Ամուլսարի հանքավայրի հանրային քննարկումների արձանագրություններ


26.10.2018թ. Սիսիանի համայնքի Անգեղակոթ բնակավայրում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման  հաշվետվության վերաբերյալ հանրային բաց լսումներ /"Բազալտ 7"  ՍՊԸ
Նյութեր


07.05.2015թ. "ՆԻԳԱՎԱ" ՓՀԷԿ / "ՆԻԳԱՎԱ" ՍՊԸ
Արձանագրություն


22.04.2015թ.  ՀՀ Շիրակի մարզի Ավդրամանի պեմզային տուֆերի հանքավայրի 3-րդ տեղամաս /«ԱՆԻ ԱՊԱՐ» ՍՊԸ
Արձանագրություն


21.04.2015թ. ՀՀ Արարատի մարզի Շաղափի մարմարացված կրաքարերի երևակման «ԵՐԱՆԻ» տեղամասի երկրաբանահետախուզական աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնալան գնահատման հայտի հանրային քննարկումներ
Արձանագրություն


15.04.2015թ.  ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Դարանակ համայնքում կառուցվող
Դարանակ ՓՀԷԿ-ի աշխատանքային նախագծի հասարակական լսումների վերաբերյալ


08.04.2015թ.  <<Պոմպակայանների հեռացնող ջրանցքների նախագծում և հեղինակային հսկողություն>> ծրագիր
Նյութեր

<
>